Skip to main content

Träna civilkurage - Fördjupande studiecirkel

Har du sett någon bli orättvist behandlad och ångrat att du inte agerade? Genom att träna upp vårt civilkurage kan vi tillsammans bli bättre på att förhindra orättvisor, diskriminering och kränkningar i vardagen.

I höst börjar en studiecirkel för dig som vill fördjupa dig ickevåld och strategier för att bemöta kränkningar och övertramp vardagen. Tillsammans med gruppen får du öva dialog för att trappa ner en potentiell våldsam situation och tränar också upp en beredskap för att ingripa mot kränkningar.

Studiecirkeln är en fristående fortsättning på den workshop som hålls på Västerbottensteatern 16 november. Inga förkunskaper krävs och studiecirkeln passar även dig som inte har möjlighet att delta på workshopen.

Tanken är att gruppen ses minst fyra gånger med början i november 2019 och fortsättning under januari och februari 2020. Om det finns intresse så kan ni därefter fortsätta träffas mer eller mindre regelbundet.

Ledare är Malin Lundberg som är utbildad ickevåldstränare via Kristina Fredsrörelsen. Gruppen kommer att få goda möjligheter att diskutera olika ingångar och ni bestämmer tillsammans vilka frågor ni vill fokusera på.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Demokrati och jämställdhet