Skip to main content

Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

I år arrangeras MR-dagarna 14–16 november på Konsert & Kongress i Linköping. Vi finns med som utställare och som programarrangör.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en stor mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att lyfta frågorna kring dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum årligen i olika städer och samlar cirka 3 000 – 5 000 besökare, 70 utställare och 150 programarrangörer.

Vår monter har nr G6. Visa montern på kartan över mässan >

Välkommen att träffa oss där!

Allt du behöver veta om dessa viktiga och spännande dagar hittar du på MR-dagarnas hemsida.

Vi är också arrangör och medarrangör till flera seminarier.  Nedan kan du läsa mer om dessa.

 

Det är fri entré till utställartorget och miniseminarierna. Till de längre seminarierna behövs seminariebiljett torsdag och fredag.

Beställ seminariebiljetter här

 

Välkommen till våra seminarier under MR-dagarna

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa

Torsdag 14 nov kl 11.00–11.30

Plats: Stora scen

Snedvridna rapporter om psykisk ohälsa bland unga kan leda till att ungas mående medikaliseras och insatser som ska främja psykisk hälsa hamnar snett.

Medverkande:

Sofia Kvist Lindholm – lektor i pedagogik, Linköpings universitet

Arr: Studieförbundet Bilda

 Visa civilkurage – lär dig agera

Torsdag 14 nov kl 16.00–16.30

Plats: Globala Scenen

Hur kan vi säga ifrån på ett dagligt plan mot förtryck? Här presenteras nya perspektiv och verktyg för att ingripa mot orättvisor och kränkningar i vardagen genom praktiska övningar.

Medverkande:

Sandra Eriksson – utbildare, Kristna Fredsrörelsen

Arr: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Häsosamt klimat?

Fredag 15 nov kl 13.00–14.00

Plats: Duetten –  Särskild biljett behövs

Begrepp som flygskam, klimatavtryck och klimatångest är exempel på att klimathotet påverkar våra relationer och förväntningar även på det individuella planet. Fler, bättre och längre liv ger större klimatavtryck – som i sin tur hotar rätten till hälsa. Hur ska samhället kunna hantera sådana till synes olösliga dilemman? Är skammen kring klimatfrågor ohälsosamt för individer och samhällen? Eller är den nödvändig för rätten till hälsa på lång sikt?

Medverkande:

Magnus Hagevi – professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Maria Ojala – docent i psykologi, Örebro universitet

Susanne Wigorts Yngvesson – professor i etik, Högskolan för Mänskliga Rättigheter/Enskilda Högskolan Stockholm

Samtalsledare: Anna Lindman, journalist, programledare, SVT

Arr: Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Studieförbundet Bilda

Om religion, andlig vård och existentiell hälsa

Fredag 15 nov kl 14.30–16.00

Plats: Operetten –  Särskild biljett behövs

Rätten till en god hälsa innefattar också psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Vilken plats har religionen i detta? Ibland ses den som en hälsorisk – samtidigt visar forskning att religiös tro och utövning kan ge bättre psykisk hälsa och en hälsosam livsstil. Hur bör vi se på förhållandet religion och hälsa? När blir religion en risk? Mår troende bättre än icke-troende? Behövs trossamfundens själavårdare på våra sjukhus?

Medverkande:

Cecilia Melder – teol. dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, Enskilda Högskolan Stockholm

Eivor Blomqvist – utredare, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Smajo Sahat – sjukhusimam, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Ola Sigurdson – professor i tro- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

Samtalsledare: Anna Lindman, journalist, programledare, SVT

Arr: Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda

Välkommen också till våra övriga arrangemang

Levande vernissage i Agorahuset

Torsdag 14 nov kl 14.15–20.30

Plats: Agorahuset, Skäggetorps centrum 18, Linköping

Prova på yoga och dans, lyssna till saång, strosa runt bland utställare och skapa i musikstudion!

Eftermiddagen avslutas med föreläsningen ”Kulturkrockar och hur det påverkar din hälsa”, med psykologen Elsa Noor Holm, kl 18.00–19.00

Se detaljerat program på Agorahuset på Facebook.

Fri entré

Arr: Agora, Studieförbundet Bilda

Existentiell Filmkväll: Kapernaum

Fredag 15 nov kl 18.00–21.00

Plats: Babettes kafferi, Stora Badstugatan 4, Linköping

Visning av den hyllade filmen ”Kapernaum” – om en flyktingpojke som stämmer sina föräldrar för att de satt honom till världen.

Efterföljande samtal med juristen Dona Hariri och journalisten Anna Lindman.

Samtalsledare: Magnus Sundell.

Entré: 125 kr

Arr: Babettes kulturförening, Studieförbundet Bilda