Skip to main content

Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

Uppdaterad:

I år arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna 23–25 november på Helsingborg Arena i Helsingborg. Årets tema är ”Rätten till utbildning och arbete”. Bilda finns med som utställare och som programarrangör 23–24 november.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en stor och viktig mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att lyfta frågorna kring dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum årligen i olika städer och samlar cirka 3 000 – 5 000 besökare, 70 utställare och 150 programarrangörer.

 

Bildas monter har nr 05 och återfinns på plan 1 i Helsingborg Arena. Välkommen att träffa oss där!

 

Utställartorget och miniseminarier

Det är fri entré till utställartorget och miniseminarierna. Du behöver dock registrera dig. Det gör du här:

Större seminarier

Till de större seminarierna behövs seminariebiljett torsdag och fredag. Boka seminariebiljett här:

Bildas seminarier

Bilda är arrangör och medarrangör till tre seminarier. Det är fri entré till utställartorget och miniseminarierna. Du behöver dock registrera dig. Till de större seminarierna behövs seminariebiljett torsdag och fredag. Se länkar ovan.

Stort seminarium (Seminariebiljett behövs)

Rätten till utbildning i flyktingpolitikens grepp?

Svensk migrationspolitik har stramats åt de senaste åren och fler åtstramningar väntas. Hur påverkas ungdomars rätt till utbildning när de lever med tillfälliga uppehållstillstånd eller direkta utvisningshot? Vad händer när utbildning och arbete – inte skyddsbehov – blir avgörande för möjligheten till permanent uppehållstillstånd? Hur påverkas ungdomars förståelse av sig själva och andra som rättighetssubjekt med möjlighet att kräva rättigheter?   

Datum och tid: Torsdag 23 november kl 13.30–14.30

Plats: Elin

Medverkande:

  • Pouran Djampour, statsvetare och doktor i socialt arbete, forskar om migration, gränser och solidariteter vid Linköpings universitet.
  • Jacob Lind, forskare vid Malmö universitet, har forskat om papperslösa familjer och barns vardagsliv och har även engagerat sig i frågan om ”brandväggar”.
  • Muhammad Ali, ordförande Ensamkommandes förbundModerator: Maria Bexelius, lärare vid avdelningen för mänskliga rättigheter vid EHS och doktorand i folkrätt med inriktning migrationsrätt vid Uppsala universitet.

Arr: Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda  

Miniseminarier (Ingår i kostnadsfri entrébiljett.)

Hur kan solceller skapa trygghet och inkludering?  

Arbetslösheten bland utrikes födda är hög i Sverige. Samtidigt är en anställning en viktig grundbult för att komma in i det svenska samhället och skapa trygghet. Hur kan vi möjliggöra arbetstillfällen för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden? För att kunna hjälpa utrikes födda in i arbete startade Studieförbundet Bilda ett socialt bemanningsföretag. Solceller, lokalvård och gröna jobb har blivit en chans för utrikes födda att etablera sig.

Datum och tid: Torsdag 23 november kl 11.30–12.00

Plats: Rosa scenen

Medverkande:

  • Ida Eriksson, teamledare Social Innovation och Integration, Studieförbundet Bilda Svealand

Arr: Studieförbundet Bilda  

Människohandel och exploatering på arbetsmarknaden  

Människohandel och exploatering i arbetslivet orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska förluster. De som utnyttjas befinner sig ofta utanför de sociala skyddsnäten och arbetets organisering gör att människor hålls kvar i fattigdom och utanförskap. Projektet Tillsammans mot Exploatering syftar till att utveckla metoder för stöd, bygga nätverk mellan idéburna aktörer för att upptäcka personer i utsatthet.

Datum och tid: Fredag 24 november kl 9.30–10.00

Plats: Rosa scenen

Medverkande:

  • Daniel Åman, projektledare Tillsammans mot Exploatering, Räddningsmissionen

Arr: Räddningsmissionen, Studieförbundet Bilda