Skip to main content

Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

Uppdaterad:

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en stor mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Bilda finns vanligtvis med som utställare och som programarrangör.

Syftet med dagarna är att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att lyfta frågorna kring dem högre upp på den politiska dagordningen. Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum årligen i olika städer och samlar cirka 3 000 – 5 000 besökare, 70 utställare och 150 programarrangörer.