Skip to main content

Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

Uppdaterad:

2022 arrangerades MR-dagarna 17–18 november på Conventum i Örebro. Bilda fanns med som utställare och som programarrangör.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en stor mötesplats för människor som på olika sätt arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att lyfta frågorna kring dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum årligen i olika städer och samlar cirka 3 000 – 5 000 besökare, 70 utställare och 150 programarrangörer.

Se seminariet Ickevåld som konstruktiv samhällskraft från MR-dagarna 2022

Våra seminarier 2022

Om kvinnors rätt till trygghet och frihet från sexuellt våld – Fredag 18 nov kl 09.00–10.00

En förutsättning för kvinnors trygghet och frihet från sexuellt våld är att de kan sätta ord på våldet och definiera handlingar som kränkningar. När kvinnor i Egypten 2011 började berätta vad de utsattes för och formulerade sig, förändrades det offentliga samtalet om sexuellt våld. Det väcker bl a frågor om språkets roll för våldsutsatta kvinnor i asylprocessen och om kvinnojourers syn på språkets betydelse för att nå ut och skapa rättvisa.

Medverkande:

Emma Sundkvist, lektor, Enskilda Högskolan Stockholm
Julia Nosti, strateg, ansvarig externa relationer, Somaya stödjour

Maria Bexelius, doktorand, adjunkt, Enskilda Högskolan Stockholm

Moderator: Johanna Ohlsson, doktor i etik, lektor i mänskliga rättigheter, Enskilda Högskolan Stockholm

Arr: Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

Plats: Bryggaren

OBS! Seminariebiljett behövs.

Ickevåld som konstruktiv samhällskraft – Torsdag 17 november kl 14.30–15.00

Allt fler röster talar om våld som befogat och nödvändigt för att lösa olika samhällsproblem. Det blir allt svårare att få gehör för ickevåldsliga alternativ och tanken att våld inte är vägen till ett mer fredligt, tryggt och medmänskligt samhälle. Men hur ser egentligen ickevåldets konkreta lösningar ut?

Medverkande

KG Hammar, fredsaktivist, teolog, tidigare ärkebiskop Svenska kyrkan

Anna Ardin, författare, diakon, doktorand, Centrum för civilsamhällesforskning

Moderator: Niclas Persson, statsvetare, kommunsekreterare

Arr: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Plats: Globala scenen

Miniseminarium, ingen seminariebiljett behövs.