Skip to main content

Söderhamns kameraklubb

De flesta har en kamera och många är duktiga på att använda den. Många vill lära sig mer, bli ännu bättre och dela sina erfarenheter med andra fotografer. Där befinner sig många av de som är nyfikna på verksamheten i Söderhamns kameraklubb. Idag är vi 60 medlemmar, vi blir gärna fler!

Ett intresse för alla åldrar! Det finns ett antal intressen där olika åldrar och kunskapsnivåer kan mötas. Foto är ett sådant intresse. De yngsta klubbmedlemmarna är barn, de äldsta har fotograferat i många årtionden.

Två gånger varje månad träffas medlemmarna i klubben. Vi har våra månadsmöten där medlemmar möts till olika program, samt för att testa sina bästa bilder i Månadstävlingen. Däremellan bjuder vi in allmänheten till bildkvällar. Då tittar vi kanske på någon fotografs bildspel, lär oss något som medlemmarna har efterlyst etc. Framförallt handlar det om att dela en gemenskap och att tillsammans utvecklas som fotograf.

Kurs – lär dig fotografera i studio med Söderhamns kameraklubb

Lär dig att fotografera människor i fotostudio. Under tre tillfällen får du en introduktion och kursen ger dig tillgång till studio i Studieförbundet Bildas lokaler.

  • Kursen startar vid 7 anmälda deltagare.
  • Tid för kursen bestäms i överenskommelse med gruppen.
  • Gör din amälan till pia.thunborg@bilda.nu 0270-628 02

Ordförande och kontaktperson för Söderhamns kameraklubb:
Björn Wiksten 070-58 11 271

Söderhamns kameraklubb hittar du i Bildas lokaler i Söderhamn.

Fler samarbeten, projekt och initiativ