Skip to main content

Ickevåld

Ickevåld är att skapa den värld vi vill se - mot våld och utan våld! Vi tror på en kamp där mål och medel går ihop – där vi gör motstånd mot våld, förtryck och orättvisor med metoder som är ickevåldsliga, inkluderande och rättvisa! För fred, frihet från våld och för hållbara sätt att leva!

Ickevåld är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att:

STÅ UPP

för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

Ickevåld 2020 är en möjlighet för alla som kraftfullt vill:

STÅ EMOT

våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

Ickevåld 2020 är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar att:

STÄLLA OM

vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2020 bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!

_____________

Covid-19

Ickevåld 2020 kommer på grund av Covid-19 att ske både online och med en begränsad grupp som deltar fysiskt i Umeå.

Programmet

Programmet bygger i hög grad på utbytet mellan deltagarna, som kommer att stimuleras genom workshopupplägg och olika typer av input från aktivister och akademiker, bland andra Stellan Vinthagen, professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts.

Läs om programmet här.

Anmälan

För anmälan till den digitala delen eller ansökan om en fysisk deltagarplats, klicka på vardera anmälningssida nedanför!

_____________

Arrangörer och samarbetspartners:

Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen och Another Development Foundation

Rättighetscentrum Västerbotten, Såhkie Umeå sameförening, Várdduo – Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Arrangmanget genomförs med stöd av Umeå kommun och Stiftelsen för ickevåld.

Anmäl dig till det digitala mötet eller ansök om fysiskt deltagande