Skip to main content

Utforska Bilda

  • Allmän information

Corona

Här samlar vi information gällande Coronaviruset och länkar till andra sidor med information på fler språk.

  • Allmän information

Erbjudanden och nyhetsbrev

Här förklarar vi vad det innebär att godkänna erbjudanden och nyhetsbrev i samband med anmälan till något av våra arrangemang via vår hemsida.

  • Allmän information

Vad är Cirkelsnack?

Cirkelsnack är en digital studiehandledning till en studiecirkel. Tidigare har Bilda ofta publicerat studiehandledning i tryckt format. Cirkelsnack är på samma sätt men digitalt.

Telefonkonferens
  • Allmän information

Telefonkonferens

För er som saknar uppkoppling till internet eller upplever att videomöten är en för stor utmaning kan telefonkonferenser vara en lösning att hålla kontakten på distans. Här har vi listat några telefonkonferenser som är enkla att använda.

  • Allmän information

Digital regionstämma – Bilda Nord

På grund av Corona-läget har Bilda Nords regionstämma flyttats fram och hålls digitalt till torsdagen den 14 maj kl 18.30-20.30. Stämman kommer ske helt digitalt via videomöte. Ombud och andra mötesdeltagare kommer att kunna delta hemifrån via dat...

  • Allmän information

Regionstyrelser

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

  • Allmän information

Papperslista

Att använda papperslistan är ett enkelt sätt att föra närvaro för era studiecirklar eller kulturprogram. Närvaro är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydväst 2020 per capsulam!

Regionstyrelsen i Bilda Sydväst har beslutat att regionstämman för Bilda Sydväst 2020 ska ske per capsulam. Detta innebär att den fysiska stämman i Malmö 4 april tyvärr är inställd. Ändringen sker på grund av coronaviruset. 

  • Allmän information

Enskilda grupper

Är ni en grupp som vill ha en studiecirkel ihop kan ni göra den i samverkan med oss. Det kan vara ett band, en kör, en bokcirkel eller en hantverksgrupp.

  • Allmän information

Organisationsnummer

Bilda är geografiskt uppdelat i sex regioner. Varje region är en egen organisation och har därför egna organisationsnummer.