Skip to main content

Logotyp

Bildas logotyp är specialritad och anpassad för att fungera i alla storlekar och kanaler. Logotypen är vår kvalitetsstämpel och signatur.

Genom att konsekvent följa riktlinjerna för hur vi använder logotypen blir det tydligt vem som är avsändare och Bildas varumärke stärks. Bildas logotyp består av två delar: ordbild + symbol. Symbolen får endast användas för sig själv som avatar i digitala kanaler.

Det finns tre varianter av logotypen, använd grundlogotypen i första hand.

 1. Grund (Svart ordbild + röd symbol)
 2. Svart
 3. Vit

Ladda ner logotyp

Vilket format ska jag välja?
Om du ska använda logotypen i ett Word-dokument, på en hemsida eller liknande, använd logotyp ”för webb och skärm”.
Om du ska använda logotypen i en tidning, flyer eller liknande, som är tryckt hos ett tryckeri, använd logotyp ”för tryck”.

Bakgrundsfärgen på är genomskinlig som gör att den kan användas på flera typer av dokument.

Placering och frizon: Logotypen får placeras fritt, men ska alltid omges med en frizon motsvarande B:et i ordbilden. Inom frizonen får inget annat placeras.

Kontrast: Använd inte en färg som är för nära bakgrundsfärgen. Se till att kontrasten är tillräcklig för att logotypen ska framträda tydligt.

Storlek: Logotypen är utformad för att användas i alla sammanhang och storlekar. Men för att logotypen inte ska upplevas som otydlig får storleken inte understiga 5 mm i höjd.

Justering: Du får inte ändra storlek, placering, snurra, dela upp, förvränga eller på annat vis förändra någon del av logotypen.

I samverkan med Bilda

Synliggöra samverkan

Om er organisation samverkar med Bilda är det viktigt att det synliggörs. Ett sätt är att lägga in någon av nedanstående texter i era tryckta programblad, sociala medier eller hemsida. Du kan också lägga in någon av samverkansannonserna nedan.

 • Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.
 • Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.
 • Organiseras i samarbete med Studieförbundet Bilda.

I vissa fall, till exempel om det är många samverkansparter kan det vara bättre att använda Bildas logotyp. Den finns att ladda ner här ovanför. Använd den svartröda loggan i första hand och den svarta eller vita i andra hand. Det är viktigt att du följer instruktionerna för hur den får användas. Exempelvis att det finns tillräckligt mycket frizon runt loggan i förhållande till andra loggor eller grafik.

När Bilda formger

Om Bilda tar fram en trycksak eller material används Bildas grafiska profil. Det innebär att Bilda ansvarar för hela processen och exempelvis har rätt välja vilken eventuell bild som ska användas. Bilda tar inte fram specialloggor eller nya grafiska profiler för samverkansprojekt.

För att underlätta formgivningsarbetet för arrangemang behöver vi följande information:

 • Titel
 • Tid, plats, pris och liknande praktisk information.
 • Text, så kortfattad som möjligt.
 • Eventuella logotyper, helst i vektoriserat format (ai, PDF eller eps).
 • Eventuellt förslag till bild i högupplöst format, fotografens namn och användningsrättigheter.