Skip to main content

Stöd till församlingar och föreningar

Uppdaterad:

Tillsammans kan vi stärka människors digitala vana och öka deras delaktighet i samhället.

Digitala plattformar och vardagstjänster, såsom att använda BankID, handla på nätet, skicka mejl, söka information och veta hur en QR-kod fungerar, erbjuder stora möjligheter. Men okunskap om hur tjänsterna fungerar och oro att göra fel leder till att många hamnar i digitalt utanförskap. Vi jobbar tillsammans med församlingar och föreningar för att öka kunskapen om dessa digitala vardagstjänster och öka människors digitala vana. Det ökar den enskildes delaktighet i samhället och är en viktig demokratifråga.

Vi kan stötta församlingar och föreningar med:

  • kunskap i hur man kan stärka människors digitala vana
  • handledning och utbildning till befintliga och nya ledare, i folkbildningspedagogik, hur de kan skapa en trygg lärmiljö med mera
  • studiematerial som kan användas i redan befintliga grupper eller nya, och handledning i hur de kan användas och appliceras

Exempel på grupper där vi kan gå in med stöd:

  • Träffar för daglediga
  • Språkcaféer
  • Nya studiecirklar med fokus på digital delaktighet

Kontakta oss på Bilda Öst om du är nyfiken på hur vi kan stötta din församling/förening!