Skip to main content

Umeå för antirasism

Uppdaterad:

Hur går vi samman och stärks i arbetet för antirasism i Umeå? Detta fokuserar Bilda på i projektet Organisering och mobilisering för antirasism i Umeå där ett stabilt nätverk etableras och verkar för antirasism i Umeå.

Om projektet

Projektet Organisering och mobilisering för antirasism i Umeå är ett unikt initiativ som riktar in sig på att civilsamhället i Umeå ska samverka och organisera sig för antirasism. Tillsammans ska organisationer samt andra grupper och individer inom civilsamhället mobilisera sig för att utveckla strategisk och uthållig samverkan som ska påverka och stärka Umeå i arbetet för antirasism, respekt för mänskliga rättigheter och mångfald. 

Organisering och mobilisering för antirasism i Umeå är ett ettårigt projekt som drivs av studieförbundet Bilda, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektet sträcker sig från 1 september 2023 till 31 augusti 2024. 

Bakgrund

Projektet är sprunget ur ett initiativ som genomförde en manifestation för antirasism i Umeå hösten 2022 där en mängd organisationer samverkade. Dessa organisationer har sedan träffats vid ett antal tillfällen för att utveckla samverkan och identifiera tänkbara insatser.  

Projektet bygger vidare på detta och avser att bygga och utveckla former för samverkan mellan organisationer i civilsamhället, samt ekonomisk och personell kapacitet så att organisationer enskilt och tillsammans kan verka för antirasism i Umeå.   

Målgrupp 

Projektets huvudsakliga målgrupper är organisationer inom civilsamhället, och dess medlemmar. Grupper och individer som tagit egna initiativ eller som vill engagera sig i det antirasistiska arbetet i Umeå ses också som huvudsakliga målgrupper. 

De indirekta målgrupperna är andra aktörer i samhället, såsom det offentliga, företag och media och även medborgare i Umeå. 

Vill du ingå i nätverket och hålla dig uppdaterad om projektet? Vill du bidra med tankar, idéer eller vill du hitta ett sätt att engagera dig för ett antirasistiskt Umeå?  

Kontakta Stina Ericson, kontaktuppgifter till Stina hittar du till höger på sidan. 

Med stöd av MUCF logotyp