Skip to main content

Stockholms katolska stifts ungdomspastorala team

Inom ramen för vårt samarbete med Stockholms katolska stift samverkar vi med UPT – stiftets ungdomspastorala team – med regionala konfirmandläger och en årlig utbildning av lägerledare.

Stiftets ungdomspastorala team koordinerar regionala läger för församlingarnas konfirmandgrupper och bjuder in till en årlig lägerledarkurs för ledare och hjälpledare där läsårets tema introduceras.

Här nedan i det ljusgröna fältet hittar du webbanmälan till aktuella läger och längre ner finns filer med mer information.

Aktuella läger

Katolskt Konfirmandläger Berget 29-31 oktober 2021

Katolskt Konfirmandläger Berget 29-31 oktober 2021

Glädje, bön och tacksamhet är en naturlig effekt av evangeliet: att Gud har visat sin kärlek för oss människor i Jesus Kristus och kallar oss till liv i gemenskap med honom och med varandra. Välkommen till ett läger fullt av aktiviteter, undervisn...

  • Plats
    Rättvik, Rättviks kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Fredag, Lördag, Söndag
  • Tillfällen
    3 tillfällen
Läs mer