Skip to main content

Snabb omställning skapade möjlighet för gemenskap

Uppdaterad:

Församlingen Livsglädje (EFK) i Landskrona har lång erfarenhet av att samarbeta med Bilda. Pastor Håkan Kenne är drivande inom ledarträning och har tidigare tagit fram en handledning för smågruppsledare, som baseras på Bildas utbildning "Lära för att leda". Håkan berättar här om församlingens digitala omställning och delar sina erfarenheter.

Ni valde tidigt under våren att ställa om ert församlingsliv till digitalt. Varför var det viktigt för er? 

– Vi såg hur man började stänga ner i andra länder och insåg att det bara var en tidsfråga innan det skulle hända i Sverige. Därför ställde vi om både gudstjänsten, kyrkfikat och hemgrupperna. En viktig fråga att ställa oss själva har varit: Varför gör vi detta? För oss handlar det inte om tekniken i sig, utan vi vill göra det här för församlingen. För att hålla samman som gemenskap och dela livet. Ingen är ju tvungen att vara med i digitala möten, men vill ge möjligheten. 

 

Hur har det digitala upplägget sett ut? 

Vi såg till att alla församlingsmedlemmar fick en inloggning till Teams. Vissa kände sig osäkra i början, men då kunde de komma till kyrkan och få hjälp med hur det fungerar. När gudstjänsterna började sändas på webben kunde man vara aktiv genom att skicka in sina böneämnen i en chatt. Vi såg också vikten av det gemensamma samtalet och utformade digitala ”fikabord” efter gudstjänsten. Då satt en person som värd och tog emot personer till videosamtal i mindre grupper. 

 

Hur har samtalen i smågrupper påverkats av att ske digitalt? 

Något som ofta händer i videosamtalen är att tempot sänks och samtalet blir mer koncentrerat. Man vill inte prata i mun på varandra och fokuserar därför på att ta in vad de andra säger. Det sker en utveckling av ”det digitala lyssnandet”. Ett annat exempel på detta är när man lyssnar på predikan i webbsända gudstjänster. Jag upplever att många har mer tystnad omkring sig under veckan och får tid att tänka färdigt på saker. Nu har det hänt att någon ringer mig på tisdagen och ger respons på något jag predikade om i söndags – när har det hänt innan corona? 

 

Vad är ditt bästa tips för den som leder videosamtal med små grupper? 

Att ledaren tar sin uppgift att aktivt bjuda in alla i samtalet. Det är alltid viktigt, men det har blivit mer tydligt nu. 

 

Vilka utmaningar ser ni med den digitala omställningen? 

Det finns en risk att man börjar utvärdera sina webbsända gudstjänster som en professionell produktion. När många liknande sändningar finns på Youtube kan man lätt jämföra sig och räkna antal visningar. Vi är också medvetna om de likheter som finns mellan formatet på en webbsänd gudstjänst och andra klipp som man klickar runt på. För den som tittar på gudstjänsten är risken att man av vana sätter sig som passiv åskådare. Därför försöker jag prata om detta i början av gudstjänsten och leda in i ett aktivt deltagande. Att hitta en gemenskapens riktning. Vi är här nu, tillsammans. 

 

Till sist, hur tänker du att Bilda kan stötta församlingar i den här tiden? 

Jag tycker ni har delat bra tekniska tips på Bildas hemsida, som vad man kan tänka på vid digitala möten. Det kom ut snabbt och har varit ett stöd. Ni kan fortsätta uppmuntra till att hålla igång sina studiecirklar och folkbildande samtal. Ligg på församlingarna och försök hitta möjligheter. Man behöver ju inte ha ambitionen att prata en helkväll som man kanske brukar. Kanske läsa samma bok, checka in för ett videosamtal och gå en runda. Vår församling har fått stöd av Bilda på olika sätt under digitaliseringen och det är vi glada för.