Skip to main content

Samhällsorientering och förberedande SFI för utrikesfödda

Uppdaterad:

Många nyanlända utrikesfödda kvinnor som är föräldralediga tappar svenska språket då de inte kan gå på SFI under föräldraledigheten. Det gör att det är svårare att integreras i det svenska samhället. Genom att erbjuda förberedande SFI och samhällskunskap under föräldraledigheten får föräldrarna, som oftast är kvinnor, möjlighet att utveckla det svenska språket och få bättre kunskap om hur samhället är uppbyggt. Bilda och Stadsförvaltningen Västra Göteborg har därför startat ett projekt med stöd av Länsstyrelsen för att underlätta etableringen, skapa nätverk och främja språkinlärningen.

Projektet startade genom att Anne Aldebrink, processledare för familjecentrerat arbete i Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg, ringde Karin Hallin, enhetschef för profilområde Samhälle, och frågade om Bilda ville samarbeta i ett projekt. Projektet handlade om att ge förberedande SFI-undervisning och samhällskunskap för utrikesfödda föräldralediga vid Opaltorget i centrala Tynnered. Anne och Karin hade träffats ett antal gånger på olika möten och konferenser där föräldrastöd diskuterats. Vi kom överens om att skapa ett projekt och skicka ansökan till Länsstyrelsen, som också beslutade att finansiera projektet, berättar Clara Vennman, verksamhetsutvecklare på Bilda som idag jobbar med projektet.

Vilka deltar?
Det är uteslutande kvinnor som kommer på träffarna och ofta tillsammans med sina barn. Alla kvinnor kommer ifrån andra länder än Sverige och har olika kunskaper i svenska språket, den svenska kulturen, samt varit i Sverige under olika lång tid. Kvinnorna har olika modersmål och olika utbildningsbakgrund.

Vad träffas ni?
Träffarna sker varje måndag kl 09:30-12:00 på Vättnedalsskolan vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg.
Där håller vi till i ett litet hus på skolgården, som övrig tid fungerar som fritidsgård för eleverna på mellanstadiet.

Hur upplever deltagarna projektet?
– Det känns som att kvinnorna får flera mervärden av att komma på träffarna. Dels är det ett viktigt, socialt, sammanhang: de kan dela en del genom att alla är kvinnor, kommer från ett annat land än Sverige, vill lära sig språket och det svenska samhället, samt att de flesta av kvinnorna också är mammor. Det sistnämnda är ett viktigt tema som håller dem samman! Det är mycket frågor kring barnuppfostran, skolgång, graviditet och förlossningar.

Hur är stämningen under träffarna?
– Det är väldigt hjärtlig stämning. Jag, som håller i samhällskunskapen, och min kollega Annika, som är där som SFI-lärare, har ju alltid gjort en planering. T.ex. kanske vi ska prata kring temat ”traditioner”. Sen kanske något händer under träffen som gör att vi får kasta om vår planering – inte sällan handlar det om att det är olika språkkunskaper i gruppen, att vi inte vet vilka som kommer på träffarna eller att det är många barn i olika åldrar som kräver sin uppmärksamhet. Så både som deltagare och lärare får man vara flexibel och prestigelös – ta det på allvar, men ändå med en klackspark om inget blir som just jag har tänkt mig. Det kanske är andra ämnen som deltagarna behöver prata om just den gången? Det är det som är det fina med samlingarna också – de blir ju väldigt levande på det sättet, berättar Clara.

Projektet startade oktober 2019 och har medel att fortsätta till december 2020.

Sen hoppas vi såklart på en fortsättning! Det här är viktigt!, säger Clara Vennman.