Skip to main content

Det är vi som bestämmer – så funkar demokrati

Uppdaterad:

Det är vi som bestämmer är böcker med tillhörande lektionsunderlag i två svårighetsnivåer, utformat för 2-8 lektioner.

Materialet bestås av en bok som beställs och lektionsunderlag som laddas ner, och kan passa till exempel för grupper på SFI, särskola, vuxenutbildning, högstadiet och gymnasiet.

Utges av LL-förlaget och Myndigheten för tillgängliga medier. Förslaget till lektionsunderlag innehåller textfrågor, diskussionsfrågor, bildanalys, fördjupningsuppgift och praktisk handling.