Skip to main content

Riksdagen

Uppdaterad:

På riksdagens hemsida finns en stor mängd information och studiematerial i olika svårighetsgrader.

Våra tips att beställa eller ladda ner

Riksdagen – en kort vägledning.

Studiematerial i varierande fördjupningsgrad utifrån årskurser. Finns nedladdningsbart på svenska och arabiska. Nedladdningsbart.

Demokratens handbok.

Ett fördjupande material i påverkan och demokratiskt inflytande. Nedladdningsbart.

Demokratin i samhället.

Ett fördjupande material om demokrati och hur det genomsyrar samhället. Nedladdningsbart.

Demokrativerkstaden i klassrummet.

Ett spel som kan genomföras i en klass eller studiegrupp, förslagsvis i högstadie- eller gymnasieålder. Spelet är anpassat för 15-35 personer och tar ca 1,5 h att genomföra. På hemsidan finns en beskrivning och tillhörande material, både digitala presentationer och tryckt material som kan beställas eller laddas ner.