Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Nyfiken på Sverige: Den svenska demokratin

Uppdaterad:

Nyfiken på Sverige är en programserie på UR play. Det är en animerad serie för samhällsorientering bland annat för utlandsfödda.

Serien innehåller tio avsnitt som innehåller korta filmklipp, handledning för cirkelledare och arbetsblad fördeltagare. Utöver avsnittet Den svenska demokratin finns till exempel avsnitt med rubrikerna Sveriges historia, Grundlagarna och Lagar och traditioner.

Serien finns tillgänglig på följande språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, dari, kurdiska, spanska, kinesiska och kroatiska.