Skip to main content

Prata om jämställdhet i församlingen

Uppdaterad:

Vill ni att vi skall komma ut till er församling och hålla i ett pass om jämställdhet och normer? Det kanske är konfirmanderna som är målgrupp, eller så är det pensionärsföreningen? I sann folkbildningsanda varvas vår träff med information och övningar, där alla får reflektera och fundera tillsammans.

Vill ni prata om jämställdhet i er församling? Utifrån bibelordet ”Här är ingen jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus”, vill vi lyfta frågor om våra roller i församlingen och hur kyrkan med utgångspunkt i Jesu exempel kan verka för en mer jämställd miljö.

Vi vill lyfta frågor om tjejers och killars, mäns och kvinnors, roll i församlingen och hur kyrkan kan verka för en mer jämställd miljö. Vi har ett bra och väl utarbetat material och skulle kunna komma någon kväll, eller vara med under ett läger.

I sann folkbildningsanda varvas vår träff med information och övningar, där alla får reflektera och fundera tillsammans.