Skip to main content

Hur går det med den gröna omställningen i Västerås?

Uppdaterad:

I höst arrangerar Bilda Svealand och Café Mosaic tre arrangemang i Västerås för att uppmärksamma klimatet. Den 18 november blir det en eftermiddag fylld med små och stora exempel på vad en mer hållbar livsstil kan innebära.

Välkommen till en eftermiddag om ett hållbart vardagsliv. Det blir en eftermiddag med workshops, miniföredrag och utställningar om hållbar livsstil på Café Mosaic lördag den 18 november 2023.
Jordklotet blir allt varmare. Återkommande översvämningar, torka och bränder drabbar oss. På samma jord finns överkonsumtion av kläder och prylar parallellt med naturkatastrofer, fattigdom och svält.
Och så är det du och jag i Västerås – i världen.
Tillsammans kan vi påverka och förändra! Kom till en lördagseftermiddag på Café Mosaic fylld med små och stora exempel på vad en mer hållbar livsstil kan innebära.
  • Miniföredrag om hållbar konsumtion och ändrad livsstil
  • Utställningar och försäljning med återbrukstema.
  • Modevisning och fotoutställning med och av elever från Grillska gymnasiet.
  • Ta gärna med kläder som är trasiga och du tänkt slänga! Två parallella workshops ger dig tips och hjälp med att laga och ändra.
Medverkande:
Maria Davies, hållbara förpackningar, Skafferiet
Per Holst, vd Återbygget.
Charlotta Pettersson, cirkelledare hållbarhet och återbruk, studieförbundet Bilda.
Sandhya Randberg, hållbarhetsstrateg, Oria.
Johan Schlaug, Bilpool Sambil.
Rickard Salzmann, insamlings- och kommunikationschef, Västerås Stadsmission.
Maria Thor, marias_virklighet.
Kaj Wallin, informatör, VAFAB
Elever från Grillska gymnasiet.
Klockan 12 -16
Café Mosaic, Smedjegatan 2, Västerås
Fri entré
www.cafemosaic.se (e-post: kontakt@cafémosaic.se)
Program
12.00 Välkommen till en temaeftermiddag om hållbart vardagsliv! Frank Stoor, Café Mosaic.
Klimaträttvisa och vår konsumtion. Sandhya Randberg, hållbarhetskonsult. Oria.
13.00 Avfallstrappan och EU:s avfallsdirektiv. Kaj Wallin, VafabMiljö.
Hållbart resande. Johan Schlaug, Bilpool Sambil.
14.00 Cirkulära flöden i byggsektorn. Per Holst, vd Återbygget.
Onödiga förpackningar. Maria Davies, Skafferiet.
Stoppa matsvinnet. Information om Too Good To Go. Café Mosaic.
15.00 Lappa och laga. Hållbarhet i din garderob. Charlotta Pettersson, studiecirkelledare, studieförbundet Bilda.
Västerås Stadsmission. Rickard Salzmann, insamlings- och kommunikationschef.
15.30 Återbruk av kläder. UF-företaget EcoFashion, Grillska gymnasiet, visar second-hand-kläder.
Utställningar:
• Återbrukat mode – stil behöver inte kosta eller vara nyproducerad!
Fotoutställning av elever från Grillska gymnasiet medieinriktning, årskurs 2.
• VafabMiljö.
• Skafferiet. Försäljning av basmatvaror i lösvikt.
• Oria. Försäljning av fair-trade-varor.
• UF-företaget EcoFashion, Grillska gymnasiet, årskurs 2.
• Bilpool SAMBIL.
Workshops:
• Laga, lappa och ändra kläder. Ta med kläder som du vill laga eller ändra!. Workshop i stora konferensrummet med Charlotta Pettersson, studiecirkelledare, studieförbundet Bilda.
• Pyssel och utsmyckning. ”Marias Virklighet”. Workshop i Lilla konferensrummet. Maria Thor.
Eftermiddagen genomförs i samarbete mellan Café Mosaic, Studieförbundet Bilda, Grön Kyrka, Grillska gymnasiet och Stadsmissionen.

Fri entré!