Skip to main content

Livet värt att dela – samtalsgrupper för äldre

Uppdaterad:

Vill du lära känna nya människor? Vill du berätta om ditt liv och lyssna till andras? Att samtala i grupp bidrar till gemenskap, ett sammanhang som förhoppningsvis leder till ökad livskvalitet, nya relationer och flera vänner.

Tillsammans med Vänskafferiet planerar Bilda att starta kostnadsfria livsberättargrupper under temat Livet värt att dela i Karlstad och Kil för personer som är 60 år och uppåt.

Kursupplägg

Vi kommer att vara 6-8 deltagare samt en utbildad gruppledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor. Vi följer förstås Folkhälsomyndigetens rekommendationer vid våra träffar i anpassade lokaler.

Kursinnehåll

Samtalsmetodiken som kommer användas i grupperna utgår ifrån begreppet ”reminiscens” som betyder ”att minnas”. Vi delar minnen från barndom, ungdomstid, vuxenliv och åldrande men blickar också framåt. Nya insikter och kontakter skapas och så fikar vi tillsammans!

Cirkelledare

Ledare för grupperna är Sara Enqvist. Äldrestödjare och social lots i Vänskafferiet. För frågor om kursen kan du kontakta Sara på 070-671 44 19 eller [email protected].

Alla har tystnadsplikt!

Allt är kostnadsfritt! 

Anmälan

Blev du nyfiken? Vänta inte med din anmälan! Du anmäler dig till någon av våra kurser nedan.

Har du frågor som rör anmälan, kontakta administrationen på Bilda Svealand: 054-19 61 60 eller [email protected]