Skip to main content

Kultur på gatan

Världens bästa sommarjobb för unga kulturskapare! Kan du jonglera, sluka eld, spela instrument, dansa eller sjunga? Vill du jobba som kulturarbetare och uppträda på gator och torg i sommar och få betalt samtidigt som du utvecklas och får nya vänner?

Så här funkar det

Är du bra på något inom kultur? Vill du stå på en scen och uppträda inför publik? Då är du helt rätt för att söka det här sommarjobbet! Du kan söka själv eller tillsammans med din grupp, men alla gruppmedlemmar måste skicka in varsin ansökan till oss.

Kultur på gatan arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med flera kommuner. Du arbetar dagtid, sex timmar per dag, måndag till fredag under tre veckor.  Under de tre veckorna ingår introduktion, handledning, repetitioner och två veckors spelperiod. Framträdandena sker till exempel på gågator, i parker, på äldreboenden eller i gallerior. Vi på Bilda sätter ihop grupper med olika kulturskapare, vilket innebär att du inte jobbar ensam. Du får nya kompisar!

 

Ansökan för sommaren 2021 är nu stängd

Beroende på vilken kommun du bor i gäller olika ansökningsvillkor. Villkoren finns i anslutning till ansökan till respektive kommun. Se mer info nedan.

 

 

 

Vad händer efter min ansökan?

När du skickat in din ansökan kommer en jury titta på den. Juryn kallar sedan till ett första möte med de som är bäst lämpade för jobbet. Alla sökande får besked via mejl oavsett om de får jobbet eller inte.

Om du får jobbet kommer två-tre veckor av ditt sommarlov att gå till att arbeta som kulturarbetare. Juryn delar in de sökande i grupper. I början av sommaren kommer ni att repetera in ett scenprogram som ni sedan spelar upp på flera olika platser runt om i din kommun. Under både rep- och spelperiod kommer du ha tillgång till en handledare med konstnärlig och pedagogisk kompetens.

 

Information till kommuner

Vi blir större och bättre hela tiden! Hoppa på tåget i din kommun. Kontakta Jonas Jonsson för information om hur vi kan starta upp ett samarbete.

Följ Kultur på gatan på Facebook
Följ Kultur på gatan på Instagram

”Det som känns så fint med Kultur på Gatan är att kunna erbjuda unga kulturutövare en första kontakt med yrkeslivet. Att se, lyfta och stärka dem i sin självbild och få dem att växa som människor. Och att de får komma till insikt om att det här som jag kan, det är värt nåt! Man kan ju till och med jobba med det här!”

Jonas Jonsson, Bilda

Kultur på gatan