Skip to main content

Körsång för psykisk hälsa

Uppdaterad:

Tillsammans med Svenska Gospelverkstaden ska Bilda genom projektet ”Körsång för psykisk hälsa” ta fram en modell för körsång i syfte att främja psykisk hälsa hos unga. Inom ramen för projektet startas "A singing generation", ett initiativ för att unga 15-25 år ska få uppleva körsångens positiva kraft. Under projektets tre år startas ett antal projektkörer.

Modellen ska bestå av ett repetitions- och konsertupplägg med förslag på repertoar, sociala aktiviteter och samtalsstöd om existentiella frågor. Modellen kommer att tas fram i en samskapande process mellan projektets medarbetare, unga personer och körledare. I fyra projektkörer på olika platser i landet ska projektet pröva och utveckla modellen. Projektet ska även bilda ett nationellt nätverk av körledare. Efter projektets slut ska modellen kunna användas av nya och befintliga körer.

Projektet genomförs 2024-26 med stöd från Allmänna arvsfonden. Den första projektkören startar hösten 2024. Under året kommer även nätverksträffar för ungdomskörledare att arrangeras.

 

Mikaela Häger, verksamhetschef Svenska Gospelverkstaden och initiativtagare till projektet:

”Jag är så glad och stolt över att Gospelverkstaden får vara med och bidra till att stärka den psykiska hälsan hos unga. Vi vill ta körmusikens potential på allvar som resurs för att minska psykisk ohälsa hos unga och synliggöra körsångens effekter på ungas välmående för hela samhället. Vi tror att körsång och gospelns sånger har en unik förmåga att öppna upp för känslor samt stärka, läka och förebygga psykisk ohälsa. Vi tackar Allmänna arvsfonden för beviljat stöd och ser fram emot att få genomföra projektet tillsammans med våra fantastiska samarbetspartners.”

Läs mer om Svenska Gospelverkstaden

 

Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare inom kultur och från Bildas håll ansvarig för projektet:

Jag har stora förhoppningar om att det här projektet ska kunna bidra till och erbjuda musikaliska plattformar för att unga ska hitta gemenskap, hopp och ett bättre mående. Det är smärtsamt att så många unga idag mår så dåligt att de tappar sin framtidstro. Samtidigt vet jag att många i samhället och i Bildas stora nätverk vill bidra till att vända det. Här får vi en möjlighet att ta tillvara musikens kraft och potential. Kropp, känsla och tanke förenas i musik och musik kan hjälpa oss att kanalisera känslor och göra oss närvarande. Forskningen är också tydlig, musik ger oss motståndskraft så att vi klarar livets upp- och nedgångar bättre.”

Utöver Gospelverkstadens upparbetade erfarenhet av att sjunga med unga kommer “Vara nere” användas i modellen som ska arbetas fram. Det är ett kunskapsmaterial och en ledarutbildning som riktar sig till ledare i ungas närhet, som togs fram av Bilda och Mind i ett tidigare projekt finansierat av Allmänna arvsfonden i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos unga och förmågan att stötta varandra.

Läs mer om ”Vara nere”

Läs mer

Mer om vår projektverksamhet

Utöver den statsbidragfinansierade folkbildningen bedriver vi även externt finansierade projekt som utvecklar individer, organisationer och metoder.

Projektverksamhet