Skip to main content

Integration och etablering i Bilda Sydväst 2024

Uppdaterad:

Bildas mål är att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Integration, etablering och arbetsliv

Vår verksamhet bidrar till stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.  Vi vill även ge möjlighet för föräldralediga att utveckla sina kunskaper i svenska språket och lär känna sitt närområde och samhälle.

De studiecirklar inom arbetsliv och etablering som vi erbjuder ger deltagarna kunskaper som är direkt användbara i samhället och på arbetsmarknaden.

Cirkelledare

Våra ledare har praktisk erfarenhet från arbetslivet och av folkbildningens metoder. Många ledare har dessutom egen erfarenhet av att etablera sig i Sverige och lära sig ett nytt språk och en ny kultur.