Skip to main content

För stadens bästa

Uppdaterad:

För stadens bästa är ett 2-årigt projekt som är ett samarbete mellan tre olika kyrkor i Västerås och Studieförbundet Bilda. Vi vill tillsammans arbeta för att förebygga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa. Vi är övertygade om att tillsammans kan vi skapa gemenskap och trivsel för Västeråsarna. Alla är varmt välkomna att vara med på sina villkor!

Projektet är ett samarbete mellan tre olika kyrkor i Västerås och Studieförbundet Bilda. Kyrkorna är Allianskyrkan, New Life Church och Vallbykyrkan som alla har en stor mångfald av människor med olika nationaliteter, erfarenheter och kompetenser. Alla medverkande har ett gemensamt intresse att förebygga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa. Idag har alla egna verksamheter, men genom detta projekt, kan vi kanalisera vår kraft och bli starkare tillsammans, för att fler människor ska må bättre i Västerås.

Projektet kommer pågå under 2 års tid. Det kommer att göras olika riktade insatser för barn, unga och familjer för att motverka och förebygga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa. Insatserna kommer göras tillsammans med och för alla boende i områdena. Det är fritt och frivilligt att delta och alla är välkomna att bidra.

Syftet med projektet är att vi ska ha testat och utarbetat olika modeller som fungerar för målgruppen i Västerås. Kyrkorna vill vara en självklar aktör som utför sociala insatser i Västerås. Kyrkorna vill bli en naturlig kontakt för Västerås Stad för samarbete kring alla frågor.

Som namnet antyder; För stadens bästa, vill kyrkorna och Bilda helt enkelt stadens bästa i dessa frågor. Därför tar projektet gärna emot tips och engagemang kring ökad gemenskap ute i områdena och bli ett mer trivsamt Västerås. Vi vill gärna veta var behov finns i staden, för att gemensamt med de boende, bygga starka lokala krafter som kan hjälpa varandra.

Vi tror detta är unikt i Sverige där tre olika kyrkor från tre olika kyrkosamfund samarbetar. Vi hoppas detta kan bli en inspiration för andra att gemensamt samverka för att göra sin stad bättre.

 

Du behövs!

Har du idéer eller vill vara med och hjälpa till hör av dig!

Allianskyrkan, Morad Monier, [email protected]

New Life Church, Josef Arnfjell, [email protected]

Vallbykyrkan, Jimmy Patring, [email protected]

Studieförbundet Bilda, Johan Winbo, [email protected]