Skip to main content

Folkmusik – vadårå?

Uppdaterad:

Välkommen till en samtalsserie med några av Sveriges skarpaste folkmusiker, spelmän och forskare.

2021 fyller Kungliga Musikaliska Akademien 250 år och firar det med att utlysa ett musikens år, där Folkmusikens hus och Studieförbundet Bilda naturligtvis vill vara med.

Under året kommer vi presentera åtta av KMAs folkmusikledamöter i samarbete med arrangörer runt om i Sverige. Alla samtal kommer att sändas online men förhoppningsvis också ha en livepublik.

Vi vill belysa vilka ledamöterna är och passa på att ställa frågorna vad det betyder för en folkmusiker eller spelman att vara invald, att befinna sig i det musikaliska finrummet. Vad kan och vill de utföra i sina ledamotsroller?