Skip to main content

Folk och kultur

Uppdaterad:

Vi deltar även i år i Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden.

Med över 130 programpunkter under fyra dagar och en tematik som spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik är Folk och Kultur den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser.