Skip to main content

Finns det plats för religion och tro i Sverige?

Uppdaterad:

– ett samtal med troende från olika religioner

Mellan religiösa grupper i Sverige finns stora olikheter, men också likheter. Det är  utgångspunkten för en serie offentliga samtal på sex platser runt om i landet under hösten. På varje ort samtalar några personer från orten med olika religiös bakgrund om hur det är att leva som troende i Sverige och på just den orten.

Hur är det att som troende leva i ett sekulariserat land? Hur ser krockarna ut? Går de att lösa? Hur har den ökade närvaron av religion förändrat Sverige? är några frågeställningar som kommer att beröras.

Samtalen leds av Anna Lindman, religions- och livsåskådningsjournalist på SVT. Anna har stor kunskap om de olika religionerna och deras praktiker. Hon är också van att hålla i samtal över religionsgränserna.