Skip to main content

Film – Bilda Svealand

Uppdaterad:

Är du intresserad av film? Bilda Svealand är gärna med och utvecklar ditt filmskapande. Genom Bilda kan du starta en filmgrupp och ingå i ett större filmnätverk där du får tillgång till utrustning, filmtävlingar, filmfestivaler med mera.

Det är lätt att starta en filmgrupp genom Bilda, kontakta verksamhetsutvecklaren Anders Jansson för att få stöttning och hjälp under din ”filmresa” oavsett om du just har startat den eller om du är en etablerad filmare.

Vi har ett samarbete med Örebro Filmförening, Örebro kommun och Region Örebro län för att skapa fler möjligheter för att utveckla filmintresset i Örebro län.

Bor du i Värmland, Sörmland eller Västmanland och vill utvecklas inom film? Ta kontakt med Anders Jansson.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med i Bilda Svealand:

  • Utrustning.
  • Ekonomiskt stöd.
  • Manus och dramaturgi.
  • Filmfestivaler, kurser och fortbildning.
  • Bollplank till filmresurscentrum eller övriga filminstanser i regionen.
  • Filmvisningar och visningsarrangörer.
Utrustning att låna

Utrustning att låna

I Örebro har vi olika kameror, ljus, ljud och kamerastabilisering att låna ut via vår samverkanspart Örebro filmförening. Vår utrustning utgår från än så länge från kontoret i Örebro. Vi uppmuntrar samverkan med filmföreningar i Värmland, Sörmland och Västmanland.

Örebro Filmförening