Skip to main content

Existentiell Hälsa podden

I den här podden ger vi grunderna till den existentiella hälso-aspekten och utforskar hur vi kan träna våra existentiella muskler.

Känner du mening i livet? Vad ger dig hopp eller framtidstro? Den existentiella hälso-aspekten är för många ett outforskat landskap och samtidigt den mest grundläggande för vår upplevda livskvalité, enligt WHO´s forskning.

I första säsongen går Josefin Lennartsson, pionjärpastor och verksamhetsutvecklare, och Cajsa Tengblad hälsopedagog, författare och coach, igenom 8 dimensioner som beskriver vad existentiell hälsa handlar om.