Skip to main content

Empower by Bilda

Uppdaterad:

Studieförbundet Bilda region Sydöst och Svealand har startat ett socialt bemanningsföretag för att öppna dörren så fler kan komma in på arbetsmarknaden.

Våra regioner Bilda Svealand och Bilda Sydöst startade 2021 ett sociala bemanningsföretag Empower by Bilda AB (EBB).

Vår längtan i EBB är att människor som är nya i Sverige ska få ett arbete, kunna stå raka i ryggen och i sin tur få bidra till samhället.

Vi verkar idag inom branscherna: Solel, Lokalvård och Gröna näringar. Vårt sociala bemanningsföretag startade i juni 2021.

Runt om i Sverige genomför vi Städklar och Solklar-cirklar.

VD Josefin Stålbert, vice VD Miriam Zwörner, ekonom Jenny Belin, styrelseordförande Susanne Lindholm samt vice styrelseordförande Mattias Ingesson.

Läs mer på www.empowerbybilda.se