Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Uppdaterad:

Kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla vänder sig till ledare inom kreativ verksamhet. Fokus är på skapandets terapeutiska potential för välmåendet och på hur man som ledare kan bemöta psykisk ohälsa i yrkesrollen.

Skapande verksamhet kan fungera som läkande och är ibland det enda sättet som det är möjligt att uttrycka sig på. Att hitta vägar att säga det som kanske inte kan sägas med ord har en väsentlig betydelse för den psykiska hälsan. Därför är det också viktigt för ledare att kunna och orka axla ansvaret, samt att ha verktyg när en person behöver hjälp.

Materialet är framtaget av asylpsykologen Minna Forsell, på uppdrag av Betaniastiftelsen i sam­verkan med Kulturhuset Stadsteatern/Lava och oss. Materialet har kommenterats även av sakkunniga vid BUP Asylpsykiatriska enhet samt Transkulturellt centrum/Stockholms läns landsting.

Läs mer och ladda ner materialet på Betaniastiftelsens hemsida