Skip to main content

Bris ♥ Bilda = Föräldraskap efter krig och flykt

Uppdaterad:

Föräldraskap efter krig och flykt är en satsning för nyanlända och utrikesfödda föräldrar. Det är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och BRIS och består av digitala föreläsningar med workshop som erbjuds samtliga ledare och verksamhetsutvecklare i Bilda. Föreläsningen ska leda till fysiska föräldraträffar för ukrainska föräldrar i de orter där BRIS har sina kontor.

BRIS och Bilda har startat ett samarbete i hopp om att sprida kunskap om föräldraskap i Sverige till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. Även om just den här satsningen främst vänder sig till ukrainska föräldrar, är detta ett program som alla som är föräldrar kan ha nytta av.

 

Verktyg för ledare och verksamhetsutvecklare

Som ledare eller verksamhetsutvecklare i Bilda får du genom den digitala föreläsningen vägledning och utbildning i att möta barn och föräldrar med erfarenhet av krig och flykt samt hur vuxna som möter målgruppen kan vara ett stöd. Föreläsningen kommer att hantera hur det är att uppleva svåra eller potentiellt traumatiska händelser, vad som händer i kroppen och hjärnan och vad BRIS vet hjälper för att människor ska kunna återhämta sig.

Den digitala föreläsningen ger grund för de fysiska föräldraskapsträffarna

Föreläsningen är en form av utbildning där de nya kunskaperna sedan ska förmedlas vidare till ukrainska föräldrar genom att hålla ett par fysiska föräldraträffar tillsammans med personal från BRIS, detta sker i anslutning till de digitala föreläsningarna. För att hålla i de fysiska föräldraträffarna behöver du först ha gått den digitala föreläsningen med workshop.

Illustration på fyra personer som bildar en familj

Träffarna – Föräldraskap efter krig och flykt

De fysiska träffarna anordnas i samarbete med BRIS och ansvarig kontaktperson på respektive Bildaregion och bygger på erfarenhetsutbyte mellan föräldrarna.

Föräldraskapsträffarnas innehåll

Innehåll: 

De fysiska föräldraskapsträffarna innehåller samtal och erfarenhetsutbyten. Bland annat:

  • Vanliga reaktioner efter kris och trauma – hur har det blivit för er?
  • Hjärnans alarmsystem
  • Hur kan du prata med ditt barn om kriget?
  • Vårdtrappa
  • Tips för att prata med barn om svåra händelser

Батьківство у Швеції – це можливість для новоприбулих батьків та батьків, які народилися за кордоном, з досвідом війни та переїхали в Швецію.

Це є результ співпраці між Studieförbundet Bilda та BRIS, «Права дитини в суспільстві» що складається з фізичних батьківських зборів для українських батьків у містах, де BRIS має свої офіси.

BRIS та Bilda розпочали співпрацю з надією на поширення знань про виховання дітей у Швеції та спочатку звертаються до вас як до батьків, які втекли з дитиною (дітьми) з України.

Фізичні батьківські збори

Фізичні батьківські збори базуються на обміні досвідом між батьками, змішаному з бесідою та лекціями.

Приклади того, про що піде мова:
• Загальні реакції після кризи та травми – як це відображалось на вас?
• Сигналізаційна система мозку
• Як можна говорити з дитиною про війну?
• Ступені догляду за дітьми
• Поради щодо розмови з дітьми про важкі події

Kontaktpersoner i regionerna

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.

Samarbetet mellan BRIS och Bilda kommer att pågå fram till juni 2024. De digitala föreläsningarna kommer att hållas en gång per termin och följas upp med två fysiska föräldraträffar som hålls tillsammans med personal från BRIS.