Skip to main content

Bokcirkelledare

Uppdaterad:

Vare sig du gillar fackböcker eller skönlitteratur blir läsningen roligare och perspektiven vidgas i samtalet med andra. Vi kan stötta din bokcirkel med böcker (gäller vid längre samarbeten), samtalsunderlag och tips på kommande litteraturevenemang.

Grattis, du är en läsare!

Läsningens betydelse för hälsan är väldokumenterad. Visste du att:

 • I läsningen kan vi spegla oss själva, förstå oss själva och andra bättre, och skapa utrymme för fantasin.
 • Läsning kan därför leda till både ökad medvetenhet och kunskap.
 • Läsning kan ge en stunds avkoppling; ett sätt att byta värld en stund!
 • Läsning tränar din koncentrationsförmåga och människor som läser har ett bättre ordförråd.
 • För barn ger högläsning ökad empatisk förmåga och sätter igång fantasin. Kanske är det likadant för oss vuxna?

”Läsningen är ett verktyg för att främja både själ och demokrati” Helen Friberg, Regional kyrkoledare Equmeniakyrkan Svealand
https://www.sandaren.se/debatt/lasning-ar-ett-verktyg-att-framja-bade-sjal-och-demokrati

 

 

Tips för läsro:

 • Välj om möjligt en rofylld plats för läsning.
 • Tänd ett ljus, för att bidra till känslan av lugn och att ”den här stunden är min egen”.
 • Se till att ha bra belysning så att du inte anstränger ögonen i onödan.
 • Ha ett skrivbok och penna till hands om du kommer på tankar som boken väcker. Eller kanske för att skriva frågor du vill ställa till gruppen du är en del av!
 • Ha ett trevligt bokmärke – praktiskt och trevligt.
 • Stäng av telefon, aviseringar och andra störande moment.
 • Varför läsa inne och det är härligt ute? Få saker slår känslan av att läsa en bok ute i det fria.

 

Det finns många anledningar att vara med i en bokcirkel. Förutom att samtala om böcker och läsupplevelser, kan också det sociala, mötet med nya och gamla vänner, vara vik­tigt. Det kan också handla om att fördjupa sig i ett visst ämne, tema eller person.

Tips för bokcirkeln

 • Sätt samman en grupp. Kanske ett gäng från arbetsplatsen, gamla vänner eller föräldrar med barn på samma skola?
 • Ni bör vara minst tre personer i gruppen och helst inte fler än åtta för att alla ska kunna få tillfälle att prata.
 • Välj böcker som ingen i gruppen har läst tidigare. Det är roligare med en bok som ger en ny upplevelse åt alla.
 • Utse en samtalsledare. Det är tryggt att ha någon som har funderat lite mer och tänkt ut några frågor. Samtalsledaren håller också i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Skifta gärna samtalsledare från bok till bok.
 • Fika och småprat är en bra start på träffen, en stund innan själva cirkeln startar. Det ger alla möjlighet att landa i gruppen.
 • Om ni väljer att läsa en bok inför varje träff, brukar det vara lagom att träffas en gång i månaden. Kom överens om vad som passar just er och de böcker ni läser!
 • Var inte rädd för att uttrycka din åsikt! Själva poängen är att läsare med olika erfarenheter och uppfattningar når fram till ny förståelse – en åsikt kan bli en insikt.

 

Samtalsguide och frågekort för bokcirklar

 • För att få ett bra samtal i er bokcirkel kan ni använda vår samtalsguide för bokcirklar.
 • Här finns även frågekort som håller samtalet igång. Ladda ner, printa ut och klipp isär, eller ladda hem mobilvänlig pdf. Låt alla i gruppen välja ett kort/fråga att prata fritt utifrån.
 • Använd er gärna av samtalsreglerna när ni samtalar i cirkeln!