Skip to main content

BiblioBilda – arena för demokrati

Uppdaterad:

BiblioBilda är ett forum där du får vässa dina verktyg att agera på brinnande samhällsfrågor. Det är studiecirklar om demokrati och medskapande, för alla! BiblioBilda består av tre träffar där första träffen startar med en föreställning och föreläsning.

Målet med Bibliobilda är att vidga och vitalisera den demokratiska arenan. Syftet är att utöka och befästa folkbibliotekens och folkbildningens uppdrag att stärka demokratin. Bakom satsningen står Studieförbundet Bilda Nord och Regionbibliotek Västerbotten. 

Den första studiecirkeln som erbjuds inom ramen för BiblioBilda är Lev! Sara Lidman som aktivist och talare.  

Boka Bibliobilda till ditt Bibliotek

BiblioBilda finns tillgängligt för Biblioteken i Västerbotten. Är du ett Bibliotek som vill arrangera Bibliobilda-studiecirkel tillsammans med oss? Kontakta oss!