Skip to main content

Årsrika

Uppdaterad:

ÅRSRIKA är en utställning där betraktarna får möta 78 till 95-åringar med olika bakgrund, erfarenheter och från skilda delar av Sverige. De  berättar om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. 

Utställningen är skapad 2016 av Rot produktion, Annica Carlsson Bergdahl och Hälsinglands museum tillsammans med fotograf Elisabeth Ohlson. Den vill påverka och vidga den snäva bild av årsrika människor som råder idag. En målgrupp för denna utställning är äldreboenden, men vi hoppas att ÅRSRIKA kan vara generationsöverbryggande och kunna användas på bibliotek eller i en församling. Vi vill använda ÅRSRIKA i hopp om att nå människor i olika åldrar och belysa det positiva åldrandet och visa på alla människors lika värde.

Kan inte människor komma till kulturen så får kulturen komma till människorna.

Utställningen består av tio rollups med bilder och texter. Dessa kan användas på till exempel äldreboenden, bibliotek, i en korridor eller i en samlingssal eller på platser där det finns utrymme. Till utställningen finns även ett samtal mellan Annica och Elisabeth om hur intervjuer och bilder växte fram. Det finns också filmade samtal med gamla och unga människor om hur man ser på livet ur olika perspektiv.

 

Vill ni ha utställningen hos er? Kanske ha en studiecirkel om årsrikt liv? Kontakta oss!

Läs mer

Mer om ÅRSRIKA

I vandringsutställningen ÅRSRIKA får besökarna möta 78- till 95 åringar med olika bakgrund och erfarenheter och från skilda delar av Sverige som berättar om livslust, sorg, kärlek, njutning och död.

Läs mer om ÅRSRIKA