Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Angelägna samtal

Uppdaterad:

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. Samtalen arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med Örebro Konsthall och S:t Lukas.

Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning.