Skip to main content
Vi bygger om lite i menyn. Vi ber om ursäkt om det ser lite rörigt ut.

Livet och politiken – Bilda i Almedalen 2022

Uppdaterad:

Vi har deltagit i årets Almedalsveckan i Visby – "världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor". Under veckan möts politiska partier, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och ideella organisationer. Almedalsveckan startade söndag den 3 juli och avslutades torsdag den 7 juli.

 

Även Bilda är tillbaka i Almedalsveckan med en rad programpunkter som har fokus på möten, dialog och samtal. Huvudinriktningen  är fördjupande samtal kring olika aktuella samhällsfrågor med existentiella ingångar. Tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartner är Bilda arrangör och medarrangör till seminarier på Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård och i Vårdklockans kyrka.

Här nedan kan du läsa om alla de samtal, seminarier, mötesplatser och andra arrangemang som Bilda är medarrangör till. Alla seminarier på Newman/Bildascenen streamas på Almedalen Play: https://www.almedalsveckanplay.info 

Almedalsveckans hela program finns på: https://almedalsveckan.info/program och i appen Almedalen Just nu. Alla evenemang i programmet är kostnadsfria och öppna för alla.

 

Newman/Bildascenen

S:t Drottensgatan 12/S:t Hansgatan 60 (Hitta hit)

 

Måndag 4 juli

10.00 - 10.45 Framtidshot, motstånd och hopp – vad är det vi kämpar för och vill försvara?

Klimatförändringar, pandemi, antidemokratiska rörelser och krig – framtidshoten hopar sig och vi försöker mobilisera hopp, motstånd och förändringsvilja. Vi pratar om att rädda planeten, men menar kanske mänskligheten och den nuvarande ordningen. Vad är egentligen värt att försvara och rädda?

Medverkande:

 • Patrik Hagman, docent i politisk teologi, Åbo akademi
 • Pella Thiel, ekolog, föreläsare, aktivist, Omställningsnätverket
 • Ing-Marie Wieselgren, projektchef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator: Fredrik Welander, kulturvetare, teologistudent
Arr: Studieförbundet Bilda

12.30 - 13.15 Att växa upp med Gud – om barnvänlig och barnförbjuden religion

Många barn som växer upp i religiösa miljöer mår bra. Men en del far illa; ofta när miljön blir sluten, regelverket snävt och kontrollen hård. Barnkonventionen fastslår barns rätt till andlighet, men också deras rätt att själva välja religion eller ingen alls. Hur kan båda perspektiven värnas?

Medverkande:

 • Anna Lindman, journalist, programledare
 • Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia
 • Sarah Delshad, journalist, grundare Muslimska feminister
 • David Thurfjell, religionshistoriker, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Moderator: Mattias Ingeson, regionchef Bilda Sydöst
Arr: Studieförbundet Bilda

13.30 - 14.15 Konstruktivitet som svaret på destruktivitet – pacifism och ickevåld som samhällskraft

Allt fler röster talar om våld som befogat och nödvändigt för att lösa olika samhällsproblem. Det blir allt svårare att få gehör för ickevåldsliga alternativ. Pacifismen tror inte att våld är vägen till ett mer fredligt och medmänskligt samhälle. Men hur ser egentligen pacifismens lösningar ut?

Medverkande:

 • KG Hammar, fredsaktivist, teolog, tidigare ärkebiskop Svenska kyrkan
 • Anna Ardin, författare, diakon, doktorand, Centrum för civilsamhällesforskning
 • Martin Smedjeback, ickevåldstränare, aktivist

Moderator: Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Arr: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

14.30 - 15.15 Prata med oss, inte om oss! – ungdomar som förändringsaktörer

Det finns ett antal bostadsområden som får negativa stämplar, där ungdomarna klassas som problem. Men vad händer om vi börja lyssna på dessa unga, ber dem utveckla sina områden och gör dem till förändringsaktörer? Det finns positiva exempel där lokala krafter bryter den negativa spiralen.

Medverkande:

 • Ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad Uppsala
 • Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig, Helamalmö
 • Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

Moderator: Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst
Arrangör: Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda

15.30 - 16.15 Dödshjälp – vårt öde?

Kraven på att legalisera dödshjälp framförs oftare i det offentliga rummet. Flera politiska partier kräver en statlig utredning som förutsättningslöst ska undersöka frågan. I flera länder införs eller utvidgas möjligheten. Är dödshjälpen vårt öde? Varför skulle det vara problematiskt och för vem?

Medverkande:

 • Hans Forsslund, ordförande, Rätten Till en Värdig Död
 • Per Ewert, direktor, Claphaminstitutet
 • Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet

Moderator: Thomas Idergard, jesuitpater, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum
Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

16.30 - 17.15 Vad betyder kultur och folkbildning för samhället och demokratin?

Ofta beskrivs både kulturen och folkbildningen som viktiga för samhället och demokratin. På vilket sätt? Många värnar också om såväl kulturens som folkbildningens frihet. Vad innebär denna frihet? Och hur hänger allt detta ihop: kultur, folkbildning, frihet och demokrati?

Medverkande:

 • Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Wilhelm Blixt, folkbildare, journalist, musiker, kommunikationsansvarig SKR
 • Vasiliki Tsouplaki, riksdagsledamot (V), vice ordförande, Kulturutskottet

Moderator: Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare Kultur, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda

Tisdag 5 juli

10.00 - 10.45 Är det skillnad på flykting och flykting? – asylrätt, flyktingmottagande och människosyn

Europas mottagande av flyktingar från Ukraina har varit välkomnande och generöst – trots många länders restriktiva flyktingpolitik. Så även från Sveriges sida. Men nu gör vi skillnad på asylsökande utifrån varifrån de kommer. Hur rimmar det med asylrätten? Och vad säger det om oss och vår politik?

Medverkande:

 • Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
 • Mårten Löfberg, generalsekreterare, Asylrättscentrum
 • Lisa Pelling, samtalsledare podden ”Välkommen till Sverige”, statsvetare, chef för Arena Idé
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket

Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare
Arr: Studieförbundet Bilda

12.30 - 13.15 (Lunchmacka serveras) Kriget mot barnen – hur stärker vi skyddet och säkerheten kring de mest skyddslösa?

Barnkonventionen är den överenskommelse som flest länder i världen är överens om. Ändå är det alltid barnen som far mest illa i alla konflikter och katastrofer. Så även i Ukraina-kriget. Varför är det så? Hur kan vi stärka skyddet och säkerheten kring barn och unga i kriser? (Lunchmacka ingår.)

Medverkande:

 • Britta Holmberg, programchef, vice generalsekreterare, Childhood
 • Beatrice Amsenius, generalsekreterare Röda Korsets Ungdomsförbund
 • Linnea Åberg, kommunikationschef, War Child
 • Daniel Grahn, generalsekreterare, Erikshjälpen

Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare
Arr: Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda

13.30 - 14.15 Plåster för själen – om barn och ungas rätt till andlig hälsa och utveckling

Psykisk ohälsa, klimathot och krig. Frågorna kring barns och ungas framtidsutsikter börjar närma sig akut överlevnad. Nu höjs röster för utökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. Men hur kan vi också efterleva barnkonventionens krav på barns och ungas rätt till andlig hälsa och utveckling?

Medverkande:

 • Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, vice ordförande Sveriges kristna råd
 • Joseph Sverker, teol.dr, högskolelektor, Enskilda Högskolan Stockholm
 • Fiorella Bastidas, verksamhetsutvecklare Folkbildning i katolska kyrkan, Studieförbundet Bilda

Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare
Arr: Sveriges Kristna Råd, Studieförbundet Bilda

14.30 - 15.15 Alla kan vara Nere – om ungas psykiska ohälsa och kraften i att gå samman

Den självskattade psykiska ohälsan hos unga ökar. Vi är många som vill vara med och lösa detta samhällsproblem – men hur? Det har visat sig att trösklarna är låga för att höja kunskapen och rusta unga: Det går att kombinera folkbildningstradition med innovativa redskap för att möta unga där de är.

Medverkande:

 • Ullakarin Nyberg, psykiater, överläkare, suicidforskare, Karolinska Institutet
 • Farida al-Abani, folkhälsovetare, generalsekreterare Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning (SSNF)
 • Celia Cox, nationell projektledare psykisk hälsa, Studieförbundet Bilda

Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare
Arr: Studieförbundet Bilda, Mind

15.30 - 16.15 Kan någon förklara vad som händer i Polen?

Polen är ett av EU:s större länder liksom ett av de mest katolska, sett till kyrkans ställning. Inom EU och för en stark, västeuropeisk opinion, är landet som banade väg för kommunismens fall i hela Östeuropa, idag kontroversiellt. Varför? Finns det en eller flera berättelser och vad utgår de från?

Medverkande:

 • Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet
 • Artur Szulc, författare, skribent
 • Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet

Moderator: Thomas Idergard, jesuitpater, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum
Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Onsdag 6 juli

10.00 - 10.45 Individualism och demokrati, mångfald och inkludering – hur ser framtidens folkbildning ut? 

Den svenska folkbildningen växte fram i ett land präglat av stora folkrörelser och ett aktivt föreningsliv. Idag ser vårt samhälle annorlunda ut, men behoven av folkbildning tycks bara öka. Hur ser dessa behov ut – och hur ska framtidens folkbildning byggas för att bäst möta dem?

Medverkande:

 • Samuel Gustafsson, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
 • Andrea Rodriguez, förbundschef, Studiefrämjandet
 • David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden

Moderator: Paulina Lindgren, utvecklingsansvarig Kyrka, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda

12.30 - 13.15 Ny i Sverige – hur motverkar vi risken för utanförskap i det nya samhället?

Den som flytt till Sverige har många trösklar att ta sig över. De personliga kontakterna är få och många samhällstjänster bygger på digital kommunikation – svårt för den som saknar språk, teknik eller digital kompetens. Hur kan folkbildningen bidra till inkludering och ömsesidighet i integrationen?

Medverkande:

 • Sofia Rosén, handläggare för arbete med asylfrågor, Equmeniakyrkan
 • Lotta Halvardsson Ekdahl, projektledare Existentiell hälsa och Ledarutveckling, Studieförbundet Bilda
 • Elin Taikon Ahlström, ordförande, Demokrati för Barns Framtid (DBF) Gotland
 • Eva Flemming, enhetschef, avdelningen för arbetsliv och etablering, Region Gotland.

Moderator: Charlotte Backlund, enhetschef, Studieförbundet Bilda Öst
Arr: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

13.30 - 14.15 Yttrandefrihet i cancel culture, Putinkontroll och hård polarisering – har åsikter blivit religion?

Hur kan vi nå ett samtalsklimat, i olika media och på olika arenor, där vi hänsynsfullt umgås med olikheter i värderingar, perspektiv och åsikter i en övertygelse om en gemensam god vilja? Ett klimat som främjar ett samtal som både är fritt och hänsynsfullt? Vad krävs då?

Medverkande:

 • Lena Andersson, författare, krönikör
 • Cecilia Garme, statsvetare, författare
 • Ruth Nordström, advokat, Människorättsadvokaterna

Moderator: Thomas Idergard, jesuitpater, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum
Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

14.30 - 15.15 Må bra av kultur? – kulturens roll i den existentiella hälsan

WHO har lyft vikten av vår existentiella hälsa, vilket allt fler tagit fasta på. Vad spelar kulturen för roll för vårt mående – och hur kan vi prata om hälsofrämjande effekter utan att tappa bort kulturens egenvärde? Varför behöver vi föra in existentiella begrepp när vi pratar om kulturupplevelser?

Medverkande:

 • Ingrid Hammarlund, musikterapeut, lektor, Kungliga Musikhögskolan Stockholm
 • Oskar Kvant, musikterapeut, utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda
 • Valdemar Erling, överläkare, forskare, ordförande Föreningen för Narrativ Medicin

Moderator: Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare Kultur, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda

15.30 - 16.15 Protest, kampsånger och höjda röster – musik som politik och aktivism

Musik och politik har alltid gått hand i hand. I låttexter uttrycks ilska, frustration, kamp, visioner, hopp om förändring och ett bättre samhälle. Vad har musiken för roll idag; för vår demokrati och vårt samhället? Kan musik vara en politisk kraft? Kan musik förändra något? I så fall vad och hur?

Medverkande:

 • Johan Söderman, musikvetare, professor barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Marie Nilsson Lind, artist, textförfattare, kompositör
 • Edward Forslund, musiker, utvecklingsledare, samordnare musik och kultur, Studieförbundet Vuxenskolan

Moderator: Oskar Kvant, utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda

16.30 - 17.15 Hur kan vi bryta våldets spiral? – verktyg för fred i tider av krig

Civilt motstånd för oss närmare freden. Även om väpnat självförsvar kan ses som en rimlig rättighet, måste vi också våga se dess risker. Det är i längden ickevåldsligt motstånd som möjliggör avspänning och fred. Vilka verktyg och möjligheter finns? Vad är Sveriges möjliga roll som fredsaktör?

Medverkande:

 • Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
 • Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
 • Charlotta Sparre, direktör, Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika

Moderator: Fredrik Welander, kulturvetare, teologistudent
Arr: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Morgonföreläsningar på Newman/Bildascenen

Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
(Frukostmacka och kaffe serveras)

S:t Drottensgatan 12/S:t Hansgatan 60 (Hitta hit)

Måndag 4 juli 09.00 - 09.45 Hur ser det ut i helvetet? – några tankar om kristen eskatologi

Helvetet på jorden upplevs i krig, som sedan i vintras i Ukraina. Men skulle helvetet i evigheten vara uttryck för gudomlig rättvisa, upprättelse för historiens alla offer? Och vad är himlen och dess relation till jorden, tiden och rummet? Vad avgör vem som hamnar var?

Föreläsare: Philip Geister, jesuitpater, teol dr och rektor, Newmaninstitutet

Tisdag 5 juli 09.00 - 09.45 Är allt ok så länge ingen annan skadas? Om innebörden av att tänka moraliskt.

Vad betyder det att tänka om principerna för goda handlingar i ett samhälle? Är verkligen den liberala etiken den enda demokratiskt acceptabla? Är alla fria val likvärdiga moraliskt, bara för att de är det juridiskt? Kan kriterier på vad som är gott övertrumfa att något är fritt valt – och hur då?

Föreläsare: Thomas Idergard, jesuitpater, tidigare politiker och opinionsbildare, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum

Onsdag 6 juli 09.00 - 09.45 Har kroppen försvunnit i kristen spiritualitet och i vår samtid?

Vilken betydelse har egentligen kroppen i vårt samhälle och vår kultur idag? Finns det en koppling mellan kroppens roll i bön och meditation och samhällets syn på om kroppen är en omistlig del av personen, eller något vi manipulerar eller brukar till olika slags nytta?

Föreläsare: Fredrik Heiding, jesuitpater, teol dr, lektor, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum

Vårdklockans kyrka

Adelsgatan 43 (Hitta hit)

Måndag 4 juli

08:00 - 08:45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Carina Ohlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda 

09:00 - 09:45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, biståndspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda 

10:00 - 10:45 Stärker trossamfunden det svenska samhället?

Varför ser beslutsfattare och myndigheter trossamfunden som en risk i vissa frågor och en resurs i andra? Interreligiöst seminarium om vilken roll och vilka möjligheter trossamfunden har i det gemensamma samhällsbygget.

Medverkande:

 • Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd
 • Isak Reichel, direktör Myndigheten för stöd till trossamfunden
 • Petra Kahn Nord, nordisk representant, World Jewish Congress
 • Nikan Bergsmo Namdar, Svenska Bahá’í-samfundet

Moderator: Anna Lindman, journalist, programledare
Arr: Sveriges Kristna Råd, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

12:00 - 12:45 (lunchmacka) Varför skjuter de? – om orättvisor och exkludering som grogrund för våld

Stora grupper stängs idag ute från inflytande och samhällsutveckling, på grund av t ex etnisk diskriminering eller svårigheter för ungdomar att göra sina röster hörda och påverka sin egen och sitt lands framtid. Den här typen av orättvisor och exkludering ökar risken för våld och väpnad konflikt.

Medverkande:

 • Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig, Helamalmö
 • Fredrik Hollertz, präst, Råslätts kyrka, Svenska kyrkan Jönköping
 • Carolina Sinisalo, mamma drabbad av skjutningar, folkbildare mot våld
 • Martin Marmgren, polis, riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson, Miljöpartiet

Moderator: Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Arr: Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Kristna Råd, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan,

15:00 - 15:45 Är Gud tillbaka i svensk inrikespolitik?

I delar av världen är religion en resurs som inte kan skiljas från övriga samhällslivet. I Sverige finns alltmer en ängslighet för tron trots att samhällets tillit, pluralism och etik vuxit fram, bl a tack vare trossamfunden. Hur påverkas politiken av forskning och media rörande religion i Sverige?

Medverkande:

 • Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna
 • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap inriktning valforskning, Göteborgs universitet
 • Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete

Moderator: Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmenikayrkan
Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda 

16:00 - 16:45 Barn på flytt – strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv

Hur påverkas barn av den strukturella hemlösheten som är utbredd i storstäderna utifrån ett barnperspektiv och vilka följder får det för de drabbade barnen. Hur kan barns rätt till bostad säkerställas?

Medverkande:

 • Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen
 • Tove Samzelius, universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet
 • Karolina Skog, särskild utredare i regeringens utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning
 • Yodit Haile Sellasie, socionom, Sociala Missionen

Moderator: Elias Nygren, jurist, Sociala missionen
Arr: Sociala Missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

Tisdag 5 juli

07:45 - 08:45 Vi tar inte ansvar för din klimatångest – second hand vill ändra ditt konsumtionsmönster

Prylberget växer. Vi dämpar klimatångesten med att skänka det vi inte längre vill ha till second hand. Men är vi beredda att ändra konsumtionsmönster och i större utsträckning också handla second hand? Allt fler kommersiella aktörer vill tjäna pengar på second hand. Vad kan ideella aktörer erbjuda?

Medverkande:

 • Magnus Fransson, affärsutvecklare, Wargön Innovation
 • Anna Högberg, VD, Mission Anew
 • Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig, Svensk Handel
 • Johanna Leymann, opinionsbildare Hållbart mode
 • Anette Alm Gustafsson, verkställande chef, Erikshjälpen Second Hand

Moderator: Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst
Arr: Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan 

10.00 -10.45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Maria Nilsson, partisekreterare, Liberalerna
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda  

12.15 -13.00 (Lunchmacka serveras) Kan man vara troende i skolan?

Varannan kristen elev upplever sig kränkt på grund av sin tro i svensk skola. Barnkonventionen är svensk lag, ändå väljer många unga att dölja sin tro. Detta väcker frågan om friheten från religion har blivit viktigare i svensk skola än barns rätt till andlig utveckling?

Medverkande:

 • Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson, ledamot Utbildningsutskottet, Centerpartiet
 • Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson, ledamot Utbildningsutskottet, Kristdemokraterna
 • Camilla Hansén, lärare, ledamot Konstitutionsutskottet, ersättare Utbildningsutskottet, Miljöpartiet
 • Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO
 • Fredrik Wenell, författare av rapporten ”Unga troende i samhället – varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro”
 • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan

Moderator: Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia
Arrangör: Sveriges Kristna Ungdomsråd, Studieförbundet Bilda 

14.00 - 14.45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Jakob Forssmed, 1:e vice ordförande, ekonomisk politisk talesperson, Kristdemokraterna
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia 
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda  

15:00 - 15:45 Finns det hopp om allt går åt helvete?

Det mesta har ställts på sin spets senaste åren. Frågorna kring klimat, pandemi och krig oroar många på djupet. Det känns hopplöst men är det verkligen kört? Om hopp handlar om en hållning mer än om en sinnesstämning – vilket ansvar har vi då om jorden riskerar att gå under?

Medverkande:

 • KG Hammar, ärkebiskop emeritus, teol dr, Svenska kyrkan
 • Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
 • Lena Andersson, författare, krönikör

Moderator: Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda  

16:00 -16:45 Social dumpning och dess konsekvenser

Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning, och hur påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen?

Medverkande:

 • Erik Ullnes; socionom, policyrådgivare, Rädda Barnen
 • Tove Samzelius, universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet
 • Erika Ershammar, jurist, Sociala Missionen

Moderator: Elias Nygren, jurist, Sociala Missionen 
Arr: Sociala Missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan 

Onsdag 6 juli

07:45 - 08:45 Det medmänskliga samtalet – att som ledare möta unga med psykisk ohälsa

Den självskattade psykiska ohälsan hos unga ökar. När en ung person har det tufft kan en uppmärksam ledare vara ovärderlig. Vilka förändringar kan vara tecken på psykisk ohälsa? Hur möter jag den som inte mår bra? Vad är mitt ansvar som ledare? Hur kan vår förening vara del av lösningen?
Medverkande:

 • Celia Cox, nationell projektledare psykisk hälsa, Studieförbundet Bilda
 • Fiorella Bastidas, nationell verksamhetsutvecklare, Folkbildning i katolska kyrkan, Studieförbundet Bilda

Arr: Studieförbundet Bilda, Mind

09.00 - 09.45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Linda Modig, vice ordförande, Centerpartiet
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda 

10:00 - 10:45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda 

14.00 - 14.45 Hur ser framtidens bistånds- och utvecklingspolitik ut?

Vad säger de olika partierna om alternativen i svensk utvecklingspolitik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel?

Medverkande:

 • Märta Stenevi, språkrör, Miljöpartiet
 • Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia

Moderator: Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda 

15:00 - 15:45 Risker med föreslagna demokrativillkor som rör statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund

Vad står på spel om de föreslagna villkoren i den nya lagrådsremissen som rör statligt stöd till trossamfund/civilsamhället kopplat till demokrativillkor går igenom? Hur behöver demokrativillkor utformas som inte drivs av rädsla utan i stället stödjer demokrati och mångfald?

Medverkande:

 • Sofia Modig, förste vice partiordförande, Centerpartiet
 • Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
 • Julia Kronlid, andra vice partiordförande, Sverigedemokraterna
 • Patrik Schröder, samordnare/sakkunnig civilsamhälle, Fremia
 • Jakob Forssmed, förste vice partiordförande, Kristdemokraterna
 • Hanna Johansson, vice gruppledare, ersättare kulturutskottet, Vänsterpartiet
 • Mats Berglund, kandidat till riksdagen, tidigare riksdagsledamot, Miljöpartiet

Moderator: Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda