Skip to main content

E-tjänst

Bildas e-tjänst är en plats där kontaktpersoner kan skapa och hantera och studiecirklar och kulturprogram. Cirkelledare kan rapportera närvaro i e-tjänsten. Allt för att slippa tidskrävande administration och ge mer tid till verksamhet.

E-tjänsten gör det möjligt för kontaktpersoner hos medlemsorganisationer och samverkansparter att skapa och hantera studiecirklar och kulturprogram. Cirkelledare använder e-tjänsten för att registrera närvaro i studiecirklar och skicka in närvarolistorna när cirkeln är avslutad. Funktionen att registrera närvaro kommer till e-tjänsten under januari 2020.

I e-tjänsten finns även inbyggd kommunikation med våra verksamhetsutvecklare och administratörer som underlättar hela arbetsflödet.

E-tjänsten är gemensamt för alla studieförbund och utvecklas av Studieförbunden i samverkan.

 

Introduktion

Se vår korta introduktion till e-tjänsten.

 

Fler instruktionsfilmer och lathundar

På Studieförbunden i samverkans hemsida hittar du alla instruktionsfilmer och lathundar för e-tjänsten.

 

E-tjänsten ersätter ”e-listan”

E-listan kommer att flyttas in i vår nya e-tjänst. Du som är cirkelledare kommer även få mer information via e-post.

Vill ni börja använda Bildas e-tjänst?

Hör av er till er kontaktperson på Bilda för att komma igång med e-tjänsten.