Skip to main content

Personuppgifter i Bildas kommunikationsarbete

Uppdaterad:

Studieförbundet Bilda ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss när du samtycker till publicering av personuppgifter såsom namn, bilder, filmer och röstinspelning från Bildas verksamhet.

Bilda ansvarar även för de personuppgifter vi samlar in och publicerar efter intresseavvägning. Vi ansvarar även för de personuppgifter du lämnar till oss när du blir prenumerant på våra nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Bilda, eller den Bilda har anlitat, ska kunna tillhandahålla, administrera och publicera uppgifterna och därmed informera om och tillgängliggöra vår verksamhet via vår webb och övriga digitala kanaler, som nyhetsbrev och sociala medier, samt i trycksaker som beskriver verksamheten. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter du lämnar när du blir prenumerant på våra nyhetsbrev är att vi ska kunna ge dig tillgång till våra nyhetsbrev.

Bilda kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Bildas samarbetspartners för produktion av informations-och marknadsföringsmaterial. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Bildas interna och externa kommunikation. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen publiceras inte. Om Bilda får kännedom om att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, avpubliceras detta material omedelbart.

Barns personuppgifter

Vi publicerar aldrig namn, filmer/foton/ljudupptagningar med minderåriga, under 16 år, utan föräldrars samtycke.

Dina registrerade personuppgifter hos Bilda

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Bilda genom att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Bilda till nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsenheten
Studieförbundet Bilda
Box 38007, 100 64 Stockholm
E-post: [email protected]

 

Om du anser att vi bryter mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionen, Information om klagomål och myndighetens hantering av dessa finns på deras webbplats: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsmyndighetens-roll/klagomal/

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

 

Webbens innehåll

Bilda publicerar material på vår webbplats i syfte att informera om verksamheten och göra folkbildningsverksamheten tillgänglig för allmänheten. Via webben går det att anmäla sig till studiecirklar och arrangemang samt lämna in intresseanmälan om att starta en ny studiecirkel.  Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

En fotografisk eller rörlig bild eller en ljudupptagning på en identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift och att filma, fotografera eller spela in ljud av personer samt att publicera dessa bilder, filmer eller ljudfiler utgör därför en personuppgiftsbehandling. Likaså utgör publicering av namn en personuppgiftsbehandling.

Ändamålet med behandling av personuppgifter på webben (bilder, filmer, röstupptagningar och publicering av namn) är att genom publicering på webben informera om verksamheten och ge cirkelledare och deltagare verktyg för folkbildningsverksamheten.

Den rättsliga grunden är intresseavvägning eller modellavtal.

Vi publicerar aldrig filmer/foton/ljudupptagningar med minderåriga, under 16 år, utan föräldrars samtycke. Material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen publiceras inte. Om Bilda får kännedom om att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, avpubliceras detta material omedelbart.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Bildas kommunikation med undantag av de personuppgifter som omfattas av gällande modellavtal.

Rättigheterna till Bildas material
Innehåll på Bildas webbplats som tillhör Bilda är skyddat av upphovs- och/eller varumärkesrätt. Du får inte använda Bildas material om det inte framgår tydligt på sidan att det är tillåtet. Det betyder att du inte får reproducera, kopiera, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända, eller på annat sätt göra tillgängligt Bildas material utan Bildas skriftliga tillstånd.

Du har möjlighet att dela material där det tydligt framgår att det är avsett att delas av användaren. Dock medger Bilda inte någon överlåtelse av sin upphovsrätt till dig. Möjligheten att dela innefattar inte någon rätt att ändra, förändra eller skapa härledda verk av upphovsrättsligt material tillhörande Bilda. Bilda förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av sådan delning och att försvara sin upphovsrätt till delat material.

Webbsändningar

Bilda filmar utvalda arrangemang och studiecirklar i syfte att tillgängliggöra dem via webb och sociala medier för att ge möjlighet till medverkan på distans. Syftet är att ge fler människor möjlighet att ta del av folkbildningsverksamheten.

Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning där vi väger intresset av att ge fler människor möjlighet att ta del av verksamheten mot den personliga integriteten. I andra fall tillämpar vi samtycke eller modellavtal.

I anslutning till webbanmälan finns en text som beskriver att arrangemanget kan komma att fotas/filmas/ljudupptas för publicering på nätet och digital lagring. På plats i lokalen informerar företrädare för Bilda om att arrangemanget fotas/filmas/ljudupptas och att närvarande har möjlighet att invända mot att bli fotade/filmade. Vi informerar också om vem de ska kontakta gällande behandling av personuppgifter. De som inte vill finnas med i bild hänvisas till angiven plats. Vi genomför aldrig ljudupptagning eller fotar/filmar minderåriga, under 16 år, utan föräldrars samtycke.

I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Bildas kommunikation med undantag av de personuppgifter som omfattas av gällande modellavtal.

Nyhetsbrev

Studieförbundet Bilda ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Bilda, eller den Bilda har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Bildas nyhetsbrev. Bilda kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Bildas studiecirklar, evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Bildas nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar Bilda bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda ”Nej tack”-länken i slutet av nyhetsbrevet. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos Bilda

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Bilda genom att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Bilda till nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsenheten
Studieförbundet Bilda
Box 38007, 100 64 Stockholm
E-post: [email protected]

Bilda tillhandahåller nyhetsbrev som går att prenumerera på via denna länk.

Trycks informations- och marknadsföringsmaterial

Bilda producerar tryckt informations- och marknadsföringsmaterial i syfte att informera om och marknadsföra verksamheten.  Materialet omfattar publicering av namn och fotografiska bilder, vilket är en behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandling av personuppgifter är att tillhandahålla information om verksamheten.

Den rättsliga grunden för publicering av namn och fotografiska bilder är intresseavvägning eller modellavtal. Vi publicerar aldrig foton av minderåriga, under 16 år, utan föräldrars samtycke.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Bildas kommunikation.

Pedagogiskt material

Bilda tillhandahåller pedagogiskt material digitalt via vårt Learning Management System (Learnify) och vår webbplats. Materialet omfattar text, fotografiska och rörliga bilder och ljudupptagningar. En fotografisk eller rörlig bild eller en ljudupptagning på en identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift och att filma, fotografera eller spela in ljud av personer samt att publicera dessa bilder, filmer eller ljudfiler utgör där för personuppgiftsbehandling. Likaså utgör publicering av namn en personuppgiftsbehandling.

Ändamålet med behandling av personuppgifter i vårt pedagogiska material (bilder, filmer, röstupptagningar och publicering av namn) är att tillhandahålla information och verktyg i folkbildningsverksamheten för cirkelledare och deltagare.

Den rättsliga grunden för publicering av namn och fotografiska bilder är intresseavvägning eller modellavtal.

Vi publicerar aldrig filmer/foton/ljudupptagningar med minderåriga, under 16 år, utan föräldrars samtycke. Material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen publiceras inte. Om Bilda får kännedom om att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, avpubliceras detta material omedelbart.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Bildas pedagogiska material med undantag av de personuppgifter som omfattas av gällande modellavtal.

Rättigheterna till Bildas material 

Innehåll på Bildas webbplats och vår i vårt Learning Management System som tillhör Bilda är skyddat av upphovs- och/eller varumärkesrätt. Du får inte använda Bildas material om det inte framgår tydligt på sidan att det är tillåtet. Det betyder att du inte får reproducera, kopiera, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända, eller på annat sätt göra tillgängligt Bildas material utan Bildas skriftliga tillstånd.

Du har möjlighet att dela material där det tydligt framgår att det är avsett att delas av användaren. Dock medger Bilda inte någon överlåtelse av sin upphovsrätt till dig. Möjligheten att dela innefattar inte någon rätt att ändra, förändra eller skapa härledda verk av upphovsrättsligt material tillhörande Bilda. Bilda förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av sådan delning och att försvara sin upphovsrätt till delat material.