Skip to main content

Integritetspolicy sociala medier

Uppdaterad:

Syftet med Bildas publicering av material i sociala medier är att informera om vår verksamhet och att tillgängliggöra verksamheten så att fler får möjlighet att delta. Vi besvarar frågor i kommentarer under kontorstid.

Bilda efterföljer alltid gällande lagstiftning samt de specifika regler som uppställs av Facebook, Instagram, Linkedin och Youtube där vi har konton.

Ändamålet med publicering av personuppgifter

En fotografisk eller rörlig bild eller en ljudupptagning på en identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift och att filma, fotografera eller spela in ljud av personer samt att publicera dessa bilder, filmer eller ljudfiler utgör därför personuppgiftsbehandling. Likaså utgör publicering av namn en personuppgiftsbehandling.  Ändamålet med behandling av personuppgifter i sociala medier (bilder, filmer, röstupptagningar och publicering av namn) är att informera om verksamheten och ge cirkelledare och deltagare verktyg för folkbildningsverksamheten, liksom att tillgängliggöra verksamheten för fler.

Den rättsliga grunden är intresseavvägning eller modellavtal.

Vi publicerar aldrig filmer/foton/ljudupptagningar med minderåriga, under 18 år, utan föräldrars samtycke. Material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen publiceras inte. Om Bilda får kännedom om att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, avpubliceras detta material omedelbart.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Bildas sociala mediekanaler med undantag av de personuppgifter som omfattas av gällande modellavtal.

Kommentarer

Bilda övervakar kommentarerna i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, den så kallade BBS-lagen. Det innebär att Bilda raderar kommentarer som strider mot lag eller på annat sätt är olämpliga. Bilda har även en skyldighet enligt Dataskyddsförordningen att radera kommentarer som innehåller kränkande personuppgifter.

Inlägg som uppger fullständigt namn eller på annat sätt gör personen spårbar förbehåller sig Bilda rätten att radera då detta kan inkräkta på individens integritet och säkerhet. Granskningen sker i efterhand och regelbundet. Bilda förbehåller sig rätten att radera kommentarer som misstänks utgöra så kallade SPAM-meddelanden.

Besökarna är personligen ansvariga för sina kommentarer, också om kommentarerna strider mot lag. Bilda polisanmäler olagliga inlägg och meddelar berörd social medietjänst.

Kommentarer får inte innehålla:

  • Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material
  • Länkning till sidor som innehåller olagligt material
  • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Olaga våldsskildring eller pornografi
  • Hot, skvaller eller lögner
  • Förtal, personangrepp eller ärekränkande inlägg
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap

När du skriver en kommentar på Bildas sociala mediesidor garanterar du att innehållet i den är ditt och får publiceras. Dina kommentarer kan komma delas av andra och publiceras på annat sätt än på Bildas webbplats eller forum. Bilda förbehåller sig rätten att fritt och utan ersättning få framställa andra exemplar av innehållet samt lagra och tillgängliggöra det för allmänheten.

Upphovsrätt

Du är själv ansvarig för de bilder och filmer som du lägger upp på våra sociala mediesidor. Fotografier och filmer skyddas av upphovsrättslagen. Det är den person som tagit fotografiet eller gjort filmen som har upphovsrätten. Därför är det viktigt att det är du själv som står bakom materialet som du lägger upp eller har upphovsmannens tillstånd att sprida materialet.

Rättigheterna till Bildas material 

Innehåll i Bildas sociala mediekonton som tillhör Bilda är skyddat av upphovs- och/eller varumärkesrätt. Du får inte använda Bildas material om det inte framgår tydligt på sidan att det är tillåtet. Det betyder att du inte får reproducera, kopiera, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända, eller på annat sätt göra tillgängligt Bildas material utan Bildas skriftliga tillstånd.

Du har möjlighet att dela material där det tydligt framgår att det är avsett att delas av användaren genom Gilla- och Dela-funktioner. Dock medger Bilda inte någon överlåtelse av sin upphovsrätt till dig. Möjligheten att dela innefattar inte någon rätt att ändra, förändra eller skapa härledda verk av upphovsrättsligt material tillhörande Bilda eller medlemmar till en social medietjänst. Bilda förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av sådan delning och att försvara sin upphovsrätt till delat material.

Personuppgifter

Eventuella personuppgifter som lämnas i samband med att du lämnar en kommentar behandlas i syfte att administrera kommentatorsfunktionen och sparas inte längre än vad ändamålet kräver. Vad gäller hantering av personuppgifter i övrigt hänvisas till Studieförbundet Bildas personuppgiftspolicy.

Information om hur vi hanterar personuppgifter i anslutning till anmälan till studiecirklar och arrangemang finns här.