Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Svenska med sång

Uppdaterad:

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång.

Metoden och materialet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och ”sjung med ditt barn”-grupper med flera liknande verksamheter. Syftet är att ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Varför körsång?

Att koppla ihop musik och språk genom sång är ett kraftfullt minnesverktyg. När man sjunger aktiveras både minneslagringsnätverket för melodi och för text, vilket leder till att det senare kan räcka med att gnola melodin för att textnätverket ska aktiveras och vice versa. Musiken kan överbrygga psykologiska och pedagogiska hinder och dessutom leda till minskad oro.

Sångrösten är ett personligt, demokratiskt och universellt instrument som är nära knuten till både andning, kropp och känslor- och därmed till vår identitet. Körsång kan ge en upplevelse av kollektiv samhörighet genom att den är en koordinerad aktivitet som följer samma puls. Både kroppen och sinnet involveras vilket kan ge en upplevelse av att bli lyft ur det vardagliga, få en glimt av något vackert, något som berör och gör gott för själen.

Tillsammans med Equmeniakyrkan

Svenska med sång metoder och material har tagits fram under många år, först genom Arvsfondsprojektet Körkraft (2017-2019) tillsammans med Kulturfyren och sedan genom TIA-projektet Svenska med sång (2019-2020) tillsammans med Equmeniakyrkan.

Tips på hur man kan arbeta med sångerna från materialet Sjung språket: