Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Studiematerial kring miljöencyklikan Laudato Sí

Uppdaterad:

Här hittar du tre PowerPoint-presentationer och en studieplan för tre studie/samtalskvällar kring påve Franciskus miljöencyklika Laudato Sí.

Encyklikan har sex kapitel, presentationerna går igenom två kapitel i taget.