Skip to main content

Studieguide till Svensk säkerhetspolitik för fred

Uppdaterad:

Fred, försvar, alliansfrihet, ickevåld, vapenexport, avspänning, upprustning, kärnvapen – säkerhetspolitik är ett brett och viktigt område som behöver fler engagerade röster.

I skriften Svensk säkerhetspolitik för fred, skriven av Lars Ingelstam på uppdrag av Kristna Fredsrörelsen, ges en bra beskrivning av nuläget i Europa och världen, och en lättillgänglig sammanfattning av de olika aspekterna av begreppet säkerhetspolitik – som innefattar mycket mer än militärt försvar, men som ofta inte lyfts i den offentliga debatten.

”Vi behöver fokusera på konkreta alternativ för fred och förebyggande åtgärder istället för att bara säga nej till olika militära lösningar”, skriver Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen, i förordet. ”Jag hoppas att detta material ska förbättra kunskapsläget och uppmuntra till engagemang för en politik för fred, gemensam säkerhet och vänskapliga förbindelser mellan folken.”

 

Ladda ner

Studieguide

Denna studieguide är till för dig som vill läsa Svensk säkerhetspolitik för fred tillsammans med andra och diskutera de tankar som väcks. Liksom andra komplexa ämnen är säkerhetpolitik något  som studeras bäst genom att diskutera med andra människor. Detta kan ni göra med oss på Studieförbundet Bilda i en studiecirkel.

Samtalsgruppen registreras som studiecirkel och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda. Besök sidan Starta studiecirkel och fyll i förmuläret. Ledaren håller i samtalsstrukturen och ser till att alla får utrymme och att allas erfarenheter tas tillvara. Ledaren är också deltagare i gruppen och delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Som ledare i Bilda kan du få tips och stöd i din roll som ledare. Läs mer om ledarrollen på vår sida för ledare.

Mer om författaren

Författaren Lars Ingelstam har stor kunskap och lång erfarenhet av frågorna. Han är tekn.dr i matematik och har varit professor vid KTH, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i Teknik och social förändring vid Tema, Linköpings universitet. Efter sin pensionering 2002 har han publicerat arbeten om system, lokal ekonomi, vapenexport, säkerhetspolitik, Nato och grannlandsrelationer till Ryssland.

Mer om Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen är en av Bildas medlemsorganisationer, grundad 1919, som arbetar för fred och rättvisa genom ickevåld. I Sverige arbetar Kristna Fredsrörelsen med opinionsbildning för avspänning och nedrustning samt erbjuder utbildningar i bland annat civilkurage och konflikthantering. Det internationella arbetet ger stöd till fredsaktörer och hotade människorättsförsvarare i Sydsudan, Västsahara, Colombia, Guatemala och Mexiko. Webbsida: www.krf.se