Skip to main content

Studieguide till Steg på vägen

Uppdaterad:

Boken Steg på vägen är en kristen klassiker av den svenska författaren, översättaren och kritikern Gunnel Vallquist. Studieguiden är en hjälp för studiecirklar/bokcirklar som vill läsa boken tillsammans och sedan reflektera över innehållet i den och de frågor och tankar det väcker.

Tankeboken innehåller haikudikter, anteckningar och korta prosastycken där hon, med den andliga iakttagelseförmåga och speciella seende som utmärkte Gunnel Vallquist, bland annat reflekterar över evangeliets ord om att den som vill finna sig själv måste glömma sig själv, om kärlekens nödvändiga kravlöshet och om att våga leva i motsägelse med risk att förlora fotfästet.

Att samtala med andra om angelägna livs- och samhällsfrågor utifrån böcker och texter är intressant, spännande och ibland utmanande. I mötet med texten och andras åsikter, tolkningar och erfarenheter kan man ibland få nya insikter och tankar om sitt eget liv.