Skip to main content

Studieguide till boken ”Med alla levande varelser”

Uppdaterad:

Detta är en bok för dig som vill leva med hopp i klimatkrisens tid. Hoppet säger inte att allt ordnar sig, men att det finns ljus någonstans och att vi får gå åt det hållet.

Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela skapelsens frälsning. Den visionen behöver vi återupptäcka. Tillsammans med alla levande varelser får vi vara del av den stora motståndsrörelsen mot förödelsen.

Med alla levande varelser inleds med en ekologisk läsning av Bibeln med fokus på människans relation till naturen och Guds skapelse. Sedan följer förslag på praktiker som öppnar upp våra hjärtan för en livets och livsglädjens andlighet. Den avslutande delen är en bönbok för daglig bön i gemenskap med hela skapelsen. Bönen ger oss uthållighet att leva i hopp och motstånd i klimatkrisens skugga. I studieguiden finns ett färdigt förslag på upplägg om fem träffar, där bokens delar varvas så att varje träff innehåller en tidebön, läsförslag och samtalsfrågor samt två praktiker att utmana sig att prova till kommande cirkelträff.

Om författarna
Fredrik Ivarsson är exeget och kyrkoherde i Varberg. Annika Spalde är diakon och pilgrimsvandrare till klimatmötet i Glasgow.