Skip to main content

Nyspolad plan

Uppdaterad:

Tillsammans med Equmeniakyrkans Region Mitt och Region Öst gjorde vi under våren 2021 satsningen ”En nyspolad plan”. Det här samtalsmaterialet bygger på inspelade föredrag och är tänkt att vara en hjälp att reflektera kring församling och framtidsfrågor.

Materialet innehåller en kortare introduktionsvideo med Jens Marklund, samt tre föredrag med tillhörande samtalsfrågor.

Föredragshållare är Magnus Hagevi, Britta Bolmenäs och Ida-Maria Brengesjö.

 

Föredrag

Här kan du se de olika föredragen.

Statistik och trender – om andlighet i coronatid

Med Magnus Hagevi

 

Kyrkan är mer än bara stark kyrksaft

Med Britta Bolmenäs

 

Gudstjänstens roll

Med Ida-Maria Brengesjö