Skip to main content

Livsstilsverktyget

Uppdaterad:

Vad tänker du på när du hör ordet hälsa? Hälsa handlar om långt mer än vad vi äter och om hur många steg vi tar per dag. Den färgas av livets alla avtryck och hur vi hanterar dem.

Bilda och Göteborgs universitet tar tillsammans ett nytt grepp för en god livsstil och hälsa, genom att erbjuda Livsstilsverktyget till dig som ledare eller deltagare hos oss. Verktyget, som är onlinebaserat, är ett redskap för att utforska och reflektera över det egna livet. Det sätter hälsovanor i ett större perspektiv och hjälper dig att se hur inställningen till kost och motion, stress och livsbalans, arbete och fritid, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt.

Du kan använda dig av Livsstilsverktyget på olika sätt i en studiecirkelverksamhet. På den här sidan beskriver vi mer om hur verktyget fungerar och ger exempel på hur det kan användas.

 

Så här fungerar det

Vad är livsstilsverktyget?

Livsstilsverktyget är ett internetbaserat verktyg med syftet att bidra till en förbättring av hälsa och mående hos den som använder det. Forskning visar att sunda livsstilsval kopplade till fysiskt och mentalt välmående är en avgörande hälsofaktor för möjligheten att förebygga och undvika sjukdomar. När det kommer till att använda sig av denna forskning på individnivå och förändra sin livsstil för att påverka hälsan är det dock många som upplever att hälsoråden är allt för generella.

Många önskar stöd som inte enbart handlar om kost och motion utan även om livskvalitet och inre balans, och en möjlighet att få råd som är personligt anpassade efter hälsotillstånd, livssituation och behov. Som svar på detta har därför forskare vid Göteborgs Universitet och Lunds Universitet tagit fram Livsstilsverktyget.

Du använder verktyget genom att skapa ett användarkonto på Livsstilsverktygets hemsida, och där får du tillgång till allt innehåll. Innehållet består av övningar och tester som du kan välja att genomföra i syfte att göra dig själv medveten om vilka delar av verktyget som är mest angelägna för dig att utnyttja, beroende på vilka områden du vill fokusera på och hur du vill påverka din hälsa.

Verktyget innehåller också ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, samt forskningsbaserat material som ger kunskap, grund för reflektion och konkreta tips kring allt från kost och motion till stresshantering, vardagsprioriteringar och existentiella frågor. I takt med att du utför övningar och tar del av innehållet, kommer verktyget anpassas och utvecklas utefter dina behov och intresseområden.

Syftet med detta är att skapa ett personligt verktyg och möjliggöra en studie som potentiellt kan leda till en bättre förståelse av hälsa, samt ett förebyggande arbete kring livsstilssjukdomar som på sikt kan komma andra personer till gagn.

Hur loggar jag in?

För att få tillgång till verktyget, besök https://livsstilsverktyget.se/sv/bilda

När du kommer till hemsidan väljer du ”börja använda verktyget” och skapar en inloggning genom att uppge kontakt- och personuppgifter. Efter att du skapat kontot samtycker du till deltagande i studien, och då får du tillgång till Livsstilsverktyget via webben.

När du har skapat kontot första gången kan du när som helst logga in med din mejladress och ditt valda lösenord, för att sedan fortsätta där du slutade senast. Du kan också ladda ned appen Livsstilsverktyget, där du kan logga in och använda dig av verktygets alla funktioner.

Vad händer med datan?

Vid användning av verktyget och under studiens gång kommer du regelbundet att få fylla i olika frågeformulär i forskningssyfte. Detta innebär dock inte att någon data som lagras kan kopplas till dig. Efter att du gett ditt samtycke till att delta i studien får du ett studienummer, och du använder inte ditt namn i verktyget eller studien. All dataanalys baseras på denna studiekod och kopplas inte till personnummer eller namn, vilket innebär att det inte kan spåras till dig som person.

Den data som sedan används i forskningssyfte offentliggörs endast på gruppnivå, vilket också innebär att ingen individuell data kan användas för att identifiera någon person. All data hanteras med mycket hög säkerhet och lagras enbart i Sverige.

Du får ett personligt konto som ingen annan deltagare har åtkomst till. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas och välja att avbryta ditt deltagande i studien och användandet av Livsstilsverktyget.

Hur använder jag verktyget?

Livsstilsverktyget är ett verktyg som är utformat för att ge möjlighet till reflektion och eftertanke. Detta gör att det fungerar väldigt väl att använda tillsammans med andra i ett samtal kring innehållet, i syfte att få andras perspektiv och på så sätt berika sina egna insikter.

Men om man inte har möjlighet att delta i en grupp eller studiecirkel, eller vill använda sig av verktygets funktioner mellan träffarna med sin grupp går detta också bra. Verktygets innehåll och funktioner är uppbyggt utifrån olika teman. Exempel på teman du kan arbeta med och reflektera kring är Stress och hälsa, Dygnsrytm, Kostvanor, Motion och Tacksamhet.

Om man vill utforska och använda verktyget individuellt är ett bra tillvägagångssätt att välja ett tema åt gången och fullfölja det från början till slut. Innehållet i ett tema kan vara allt från en kort presentation av forskning på ämnet, till en reflektionsövning, ett webbinarium, eller en rad utforskande frågor. Detta material kan man ta del av och återkomma till hur många gånger man vill.

Exempel på teman och reflektionsfrågor

Stress och hälsa

Ett tema som sätter igång tankar om hur du kan hantera stress i din vardag. Stress är en naturlig del av livet men kan påverka hälsan djupgående. Här utmanas du att utforska bland annat hur du kan ge större rum åt återhämtning.

Exempel på reflektionsfrågor

 • Hur hanterar jag de krav som jag upplever ställs på mig?
 • Vad ger mig stöd och tillit i stressiga situationer?
 • Vad tänker jag om den stress som jag upplever och hur kan jag hantera den?
 • Var finner jag möjlighet till återhämtning?
Hur jag äter

Frågan om vad vi äter är ofta central i samtalet om kost och hälsa, men hur vi äter och varför vi har ett speciellt beteende kopplat till mat är en minst lika viktig faktor i sammanhanget. I detta tema utmanas du till att reflektera kring hur dina matvanor och ditt förhållande till kost kan kopplas till din fysiska och psykiska hälsa.

Exempel på reflektionsfrågor

 • Vill jag äta för att ge kroppen energi för att ta sig genom dagen eller är jag ute efter en känslomässig effekt?
 • Håller jag just nu på att bygga upp ett hälsosamt förhållande till mat eller är det ett förhållande byggt på ångest och skuldkänslor?
 • Hur äter jag och hur skulle jag kunna förändra mitt ätbeteende om jag upplever det som ohälsosamt?
Vardagsmotion

Trots vetskapen om motionens effekter upplever många att det är svårt att motivera sig själva till regelbunden träning. I detta tema får du kunskap och förståelse för hur vardagsmotion kan påverka ditt liv och din hälsa, samt tips för att öka din motivation till att motionera.

Exempel på reflektionsfrågor

 • Hur kan jag komma runt mina egna hinder och bortförklaringar för motion?
 • Hur kan jag öka min inre motivation till träning?
 • Hur har det moderna fokuset på individualism, självförverkligande och kortsiktig njutning påverkat min livsstil och hälsa?
Vanans makt

Hur lätt vore det inte att ta in kunskapen om motionens positiva följder, om stressens och matens påverkan – om inte vanorna vore så starka? I detta tema får du tips om hur du kan börja med nya vanor eller lättare behålla dina redan goda vanor.

Exempel på reflektionsfrågor

 • Vilken ny vana vill jag börja med och varför?
 • Vad är det minsta steg jag kan ta för att ändra någon vana?
 • När i vardagen är det läge att ta ett steg tillbaka och reflektera?
 • Hur kan jag få mer regelbundna vanor?
Tacksamhet

Genom att reflektera kring vad vi är tacksamma över kan vi bli mer närvarande, mindre stressade och uppleva en bättre och mer hållbar hälsa. I detta tema får du ta del av forskning kring tacksamhetens inverkan på hälsan. Du utmanas också konkret i att känna uppskattning och tacksamhet genom att skriva och reflektera.

Exempel på reflektionsfrågor

 • Hur kan jag öva mig på att känna mer tacksamhet i vardagen?
 • Hur kan jag avsluta dagen på ett bra sätt?
 • Vad är meningsfullt för mig i ett större sammanhang?

För dig som ledare

Om du är ledare i en studiecirkel och vill använda dig av Livsstilsverktyget är dina främsta uppgifter följande:

 • Välj ut ett tema
 • Läs in dig på innehållet
 • Styr samtalet
Hur får gruppen tillgång till verktyget?

För att deltagarna ska få tillgång till verktyget följer de denna länk: https://livsstilsverktyget.se/sv/bilda

När de kommer till hemsidan väljer de ”börja använda verktyget” och skapar en inloggning genom att uppge sina kontakt- och personuppgifter. I samband med att deltagarna skapar sina konton samtycker de till deltagande i studien, och får då tillgång till livsstilsverktyget via webben.

När deltagarna har skapat kontot första gången kan de när som helst logga in med sin mejladress och sitt valda lösenord, för att sedan fortsätta där de slutade senast. De kan också ladda ned appen Livsstilsverktyget, där de kan logga in och använda dig av verktygets alla funktioner.

För att deltagarna ska kunna vända sig till dig med frågor och få hjälp i processen kan det vara bra om du som ledare har skapat ett konto på förhand och bekantat dig lite med verktygets innehåll och funktioner redan innan första träffen.

Hur kan verktyget användas i en studiecirkel?

Livsstilsverktyget är ett verktyg som är utformat för att ge möjlighet till reflektion och eftertanke, vilket gör att det fungerar väldigt väl att använda tillsammans med andra i en studiecirkel. Att välja ett eller flera teman och samtala kring innehållet är ett givande sätt att få tillgång till andras perspektiv och på så sätt berika sina egna insikter.

Innehållet i varje tema är flexibelt, och det går att välja hur mycket man vill ta del av. Det är ofta indelat i 2-3 olika avsnitt, som innefattar dels text- eller videobaserat kunskapsmaterial och dels reflektionsgrundande övningar eller frågor. Detta upplägg gör att materialet är lätt att anpassa utefter situation och behov. Det går därför att skapa en hel studiecirkel runt materialet, men det går också att använda sig av delar av materialet som en inledning eller avslutning på en träff.

Exempel: Inled en träff med Livsstilsverktyget

Här följer ett exempel på hur du som ledare skulle kunna använda dig av Livsstilsverktyget för att skapa en inledande eller avslutande reflektionsstund i din studiecirkel. Det valda temat för exemplet är Tacksamhet, men det går givetvis att byta ut mot ett annat valfritt tema.

Just detta tema är indelat i tre delar – en inledande reflektionsövning, en fördjupande textdel och en avslutande reflektionsövning. Om man vill förkorta detta tema går det därför förslagsvis att enbart använda sig av del 2 och del 3 på följande vis:

Texter om tacksamhet

Denna del av temat innehåller två korta texter som kan fördjupa tankesättet kring tacksamhet och ge nya perspektiv. Använd dig av en av texterna genom att läsa den högt för dina deltagare. På detta vis får alla ta del av texten utan att själva behöva skapa eller logga in på ett konto, vilket spar tid och resurser och kan därför vara passande om man enbart vill använda sig av verktyget under en kort del av studiecirkeln.

Reflektionsövning

Den sista delen av temat innehåller ett urval av reflektionsfrågor som är kopplade till temat, exempelvis:

 • Hur kan jag öva mig på att känna mer tacksamhet i vardagen?
 • Hur kan jag avsluta dagen på ett bra sätt?
 • Vad är meningsfullt för mig i ett större sammanhang?

Använd dig av dessa frågor för att skapa utrymme för en kort reflektion efter textläsningen. Presentera en eller flera av frågorna för deltagarna och led en runda där varje deltagare får möjlighet att dela med sig av en reflektion utifrån den lästa texten eller någon av frågorna.

Exempel: Använd Livsstilsverktyget som studiematerial

Livsstilsverktyget kan även användas som huvudsakligt studiematerial i en cirkel. Här följer ett exempel på hur du som ledare skulle kunna genomföra en studiecirkel i grupp utifrån ett utvalt tema. Det valda temat för exemplet är Stress och hälsa, men även här kan du byta ut det mot ett annat valfritt tema. För att på ett bra sätt kunna ta del av temats innehåll och skapa ett samtal kring det, kan det vara fördelaktigt att utgå ifrån en samtalsmodell där man delar upp tiden och avsätter varje bestämd tidsperiod för en uppgift eller ett samtal, exempelvis:

 • Inledande uppgift och runda – del 1
 • Gemensamt samtal och textläsning – del 2
 • Avslutande reflektionsrunda – del 3

Del 1

Temat om stress och hälsa inleds med ett kort test innehållande flervalsfrågor som man kan göra i syfte att kartlägga sin stressnivå och förstå hur man hanterar den i vardagen. Förslagsvis kan del 1 av cirkelsamtalet inledas med att varje deltagare gör detta test individuellt. Efter det går man vidare till en inledande runda där alla får möjlighet att dela med sig av en kort reflektion kring den nyss utförda uppgiften.

Del 2

Nästa del av temat utgörs av en samling korta texter som ger tips på hur man kan hantera och reducera stress i sin vardag. Här kan du som ledare välja ut en eller flera texter som ni läser tillsammans i gruppen – antingen individuellt eller genom högläsning. Efter att ni tillsammans ha tagit del av innehållet kan det vara givande att öppna upp för ett gemensamt samtal som får styras utifrån vad gruppen har behov att samtala om. Deltagarna kanske vill dela sina perspektiv på texterna ni läst, det kanske har väckts frågor eller så har någon har fått en insikt. För att samtalet ska komma igång kan du som ledare starta med en fråga, exempelvis:

 • Är det något speciellt du fastnade för i det du läste? Hur knyter det an till ditt liv och dina erfarenheter?

Del 3

Den sista delen av temat innehåller några exempel på reflektionsfrågor att ta med sig vidare. Dessa frågor kan vara en bra utgångspunkt för den avslutande rundan. Exempel på de frågor som presenteras är:

 • Hur hanterar jag de krav som jag upplever ställs på mig?
 • Vad ger mig stöd och tillit i stressiga situationer?
 • Vad tänker jag om den stress som jag upplever och hur kan jag hantera den?
 • Var finner jag möjlighet till återhämtning?

För att samla ihop gruppen och deltagarnas tankar kan du som ledare välja att låta deltagarna fundera över och svara på dessa frågor i en avslutande reflektion. Men om det känns för omfattande eller tidskrävande kan du välja att istället skicka med frågorna och låta deltagarna reflektera över dem själva. I detta fall kan den avslutande reflektionen istället utgöras av en runda där alla får möjlighet att del med sig av en valfri tanke om vad de bär med sig från dagens samling.

Boken ”Hela livet”

Det finns också en bok skriven av läkaren Anders Rosengren, som relaterar till Livsstilsverktygets teman. Boken heter ”Hela livet: En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar”. Du kan använda boken och vår tillhörande studieguide som studiematerial i en cirkel.

Hjärtformad skol med blåbär och jordgubbar i