Skip to main content

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.

Du som är förälder behöver känna till era rättigheter och skyldigheter. Du behöver också lyssna på hur barnen upplever skolan och be om hjälp när det behövs. Genom att vara en del i barnens skolgång får du som förälder en förståelse för hur ditt barn lär sig.

I en studiecirkel med materialet Hej Skolan! får du tillsammans med andra hitta sätt att bli mer delaktig och stötta dina barns skolgång. Kontakta oss för att komma igång!

Varför behövs Hej Skolan?

Alla barn har rätt till en bra skola med utbildning av hög kvalitet. Skolan ska vara likvärdig överallt, oberoende av var i Sverige den ligger. Tyvärr finns stora brister i skolans likvärdighet i dag.

Föräldrars stöd betyder mycket för barns och elevers förmåga till lärande och utveckling. Medvetna föräldrar som har kunskap om hur skolan fungerar kan både stötta sina barn i lärandet och ställa krav när de märker att skolan inte kan ge alla elever den utbildning och den skolmiljö de har rätt till.

Ladda ner studieguide till Hej Skolan!

Den här studieguiden är ett förslag på hur du kan lägga upp en studiecirkel i Hej Skolan!

Det finns naturligtvis många olika sätt att jobba med studiematerialet. Gör det som passar bäst för dig och din grupp. Det viktiga är att du utgår från gruppens behov och förutsättningar och avsätter tid till samtalet och processen. Det ger troligen mer än att försöka hinna med allt innehåll. Lycka till!

 

Öppna i din mobiltelefon genom att scanna QR-koden nedan.

QR kod Hej Skolan

Fler material och metoder

Hej Sverige!

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...