Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Bilda Karlskrona

Fakturaadress

Studieförbundet Bilda Sydöst
826001-6657
INX1014-007
83190 Östersund

E-post: [email protected] (pdf)
GLN: 7368260016654 (e-faktura)