Skip to main content

Bilda Gårdshuset

Välkommen till Gårdshuset! Vi överbryggar hinder och skapar möjligheter för människor som står långt från den svenska arbetsmarknaden.

 

Gårdshuset har en egen hemsida! Besök oss på www.gardshuset.se

 

Det här gör vi på Gårdshuset

Sedan 1997 har vi på Bilda Gårdshuset verkat för att öka anställningsbarheten hos personer långt från den svenska arbetsmarknaden. Vi har nischat oss mot frågor som rör bildning, interkulturalitet och arbetslivsorientering. Vi arbetar medvetet och aktivt med att skapa förståelse för svensk kultur för att inträdet i samhället och på arbetsmarknaden ska underlättas och förenklas för våra deltagare.

Vi har stor kompetens när det kommer till att föra dialog med människor från andra kulturella kontexter än den svenska och vår erfarenhet av vad man som arbetsgivare behöver förhålla sig till är omfattande.  Samtal och dialog om värderingsmässiga skillnader och likheter är en daglig förekommande aktivitet som personalen på Bilda Gårdshuset har stor skicklighet i och lång erfarenhet av att utföra.

Hur vi arbetar

Vi ökar anställningsbarheten hos våra deltagare genom en arbetsmetod som kallas för Bromodellen.

Vi ökar arbetsgivares interkulturella kompetens genom att erbjuda fortbildning i frågor som rör interkulturellt ledarskap samt interkulturell kommunikation.

Vi är en sammanlänkande aktör för kommuner i regionen i frågor som rör nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor.

Exempel på lyckade samarbeten

Bildavägen
Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Erikshjälpen Second hand och Linköpings kommun

Mamma-barnsvenska
Samarbete mellan Bilda Gårdshuset och Linköpings kommun

Bildabron
Treårigt projekt med medel från Tillväxtverket i samverkan med flera kommuner i Östergötland

Asylsvenska
Öppen verksamhet med medel från Länsstyrelsen

Allmän kurs
Samarbete mellan Bilda Gårdshuset och Liljeholmens folkhögskola.

Gröna sommarjobb
Samarbete mellan Bilda Gårdshuset, Haddorps gård och närliggande lantbruk. Läs mer om Gröna sommarjobb här.

Personer