Skip to main content

Kollektivavtal för anställda cirkelledare

Uppdaterad:

Du som är anställd som cirkelledare omfattas av vårt kollektivavtal som kallas cirkelledaravtalet. Det handlar till exempel om arbetstid, vila, övertid, sjuklön med mera.

Gäller endast anställda cirkelledare.

Detta avtal gäller inte dig som är arvoderad eller ideell cirkelledare.