Skip to main content

Utbildning för högläsare

Uppdaterad:

Cathrine Enqvist är verksamhetsutvecklare i Skellefteå och jobbar med att utbilda högläsare.

Berätta om högläsning, vad är det?

Det är en utbildning som jag har genomfört i Bilda Nord, som riktar sig till frivilliga personer som vill högläsa för människor som inte själv klarar det.

Det kan vara äldre människor eller personer med blandade funktionsnedsättningar. Utbildningen omfattar 3-4 träffar som innehåller olika delar och verktyg för att bli en bra högläsare. Det handlar om allt från förhållningssätt, till bokval, hur man skapar en bra läsestund och hur man gör för att personerna ska lyssna och få stimulans.

Hur har det tagits emot på de institutioner där verksamheten skett?

Det är mycket uppskattat av institutioner att få ta del av en högläsning genom Bilda. Högläsarna får mycket beröm av personal men främst från grupperna de högläser för. Det skapar både stimulans, samtal utifrån texter och olika bokval, skapar gemenskap i gruppen och mycket glädje.

Vad har du fått för respons från ”dina” högläsare, vad får de ut av detta uppdrag?

Högläsarna säger att det är det roligaste de gör under veckan! De känner själva stimulans av att högläsa och utforma läsestunden. De får så mycket tillbaka av målgruppen, känner sig uppskattade och de ser och känner effekten av läsestunden. Det finns ett före och ett efter läsestunden.